× Dashboard Helpdesk Registreren Inloggen

Wie maakt het cultuuronderwijs van de toekomst? Ga het experiment aan!

Spreker(s)
Miranda Siemelink (Cultuur Oost)

Omschrijving
In 4 LAB's startte Cultuur Oost met het experiment. Doel was om door middel van deze professionele leergemeenschappen op allerlei manieren de culturele professional van de toekomst te bereiken. Wat heeft de leerkracht van de toekomst nodig om cultuureducatie vorm te geven? Han-pabo Kunstvakopleiding ArtEZ, het onderwijs en (BIS)-makers stapten samen in deze experimentele setting. Het proces van het inrichten en het modereren van een LAB was een heel avontuur en legde en mooie en minder fraaie dingen bloot.
In 4 Labs (muziek, dans, kunst&techniek en Verwondering) werden innovatieve projecten gestart waarin werd samen gewerkt aan de hand van onderzoeksvragen die aansluiten bij het curriculum van de pabo en de vakdocenten opleidingen van ArtEZ.

Natuurlijk heeft het Lab mooie eindproducten opgeleverd. Maar hoe verliep dit proces? Hoe werd de samenwerking met pabo en kunstvakopleiding, onderwijs en professionals mogelijk? We delen onze leerprocessen hierover graag met jullie.

Type sessie
Workshop

Wanneer
woensdag 10 februari 2021 van 15:45 tot 16:45 uur


naar boven