× Dashboard Helpdesk Registreren Inloggen

Kunst en cultuur in het mbo

Deze sessie terug kijken

Informatie over deze sessie

Spreker(s)
Clara Linders (KCR)
Renske Gasper (IFFR)
Kareshma Bhoewar (Zadkine )

Omschrijving
Rotterdam is een echte mbo-stad. Het mbo is er volop in beweging, zeker als het gaat over kunst en cultuur. Wat gebeurt er? Wie doen dat? En waar gaat het naartoe? Net als iedereen zijn we in Rotterdam bezig met een zoektocht om aansluiting te vinden bij het mbo. Hoe doe je dat? Daarover gaan we onder leiding van Ruben Maes in gesprek. Een student van Zadkine vertelt hoe zij al werkend de culturele sector voor en achter de schermen leert kennen. Kareshma Bhoewar is docent burgerschap op Zadkine en enthousiast lid van het platform kunst en cultuur aldaar. Renske Gasper, hoofd educatie van IFFR, is een van de initiatiefnemers om tot een Rotterdamse visie op kunst en cultuur in het mbo te komen. Ze doet dat als lid van de werkgroep 'mbo cultuur & praktijk'. Clara Linders leidt, vanuit KCR, diezelfde werkgroep waarin 9 culturele instellingen samenwerken om te ontdekken hoe we ook kappers en techniekstudenten kunnen bereiken. Cultuureducatie met kwaliteit levert een extra impuls aan de ontwikkelingen. Stof genoeg voor een gesprek over de kansen voor kunst en cultuur in het mbo en wat er nodig is om die waar te maken.

Type sessie
Panelgesprek

Wanneer
woensdag 10 februari 2021 van 13:30 tot 14:15 uur


naar boven