× Dashboard Helpdesk Registreren Inloggen

Masterclass Siela Ardjosemito-Jethoe: Perspectieven op Cultuur

Deze sessie terug kijken

Informatie over deze sessie

Spreker(s)
Siela Ardjosemito-Jethoe (CtDu Training en Advies)

Omschrijving
In deze masterclass gaan we in een vogelvlucht door een aantal perspectieven op cultuur. Hoe kijk je naar cultuur? En op welke manier speelt je eigen blikveld hierin een rol? Dit zijn vragen die de revue passeren. Hierbij wordt er een link gemaakt met gelijke kansen en cultuureducatie. Het volwaardig inzetten van diversiteit in de samenleving binnen cultuureducatie blijft nog achterwege en daarmee doen we onszelf te kort. Goed om hier zicht op te krijgen. Met name eigenaarschap versus vraaggericht werken zijn interessante invalshoeken om te bezien. Binnen de masterclass is er ruimte voor het delen van vragen en reflecties.
Siela Ardjosemito-Jethoe is D&I Expert, als cultureel antropoloog/socioloog zet zij zich al ruim 16 jaar in binnen het onderwijsveld en de culturele sector om op een constructivistische manier D&I onderwerpen aan te kaarten. Ze is medeauteur en redacteur van het boek Diversiteit in de Samenleving (2017 en 2020) en werkte onder andere mee aan de publicaties Onbeschreven Erfgoed (2017) en Superdivers (2013). Als maker (woordkunstenaar) ziet ze het culturele veld vanuit een ander perspectief. Haar beleids- en advieswerk binnen het onderwijs, het ministerie en de gemeente in combinatie met haar praktische en creatieve werk zorgen voor een breed palet perspectieven.

Zie onderstaand de video's waarnaar gerefereerd wordt in de video:
1. www.youtube.com/watch?v=zt0pHmZuDz0&feature=emb_logo ->
2. www.youtube.com/watch?v=dPhCOyY6ERA&feature=emb_title
3. www.youtube.com/watch?v=A1zLzWtULig&feature=emb_title
4. www.youtube.com/watch?v=XOX9O_kVPeo&feature=emb_title
5. www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=p8uOErVShiE&feature=emb_title

Type sessie
Masterclass

Wanneer
woensdag 10 februari 2021 van 11:15 tot 12:15 uur


naar boven