× Dashboard Helpdesk Registreren Inloggen

Zoek de Zeven Sleutels van Succesvolle co-creatie

Spreker(s)
Ben Kamphuis (Oyfo Kunst en Techniek)
Ronald von Piekartz (Pabo Saxion Enschede)

Omschrijving
Succesvolle co-creatie tussen ICC'ers en culturele instellingen? Kan prima!
Penvoerder Oyfo van CmK in Hengelo kent een vaste jaarcyclus van 5 bijeenkomsten waarin alle ICC'ers samen met culturele instellingen schoolbrede zgn. ICC Wijkprojecten bedenken, (laten) ontwikkelen en uitvoeren. Maar liefst 100% van de scholen doet mee. Het draagvlak in de teams is groot, de evaluaties laten een hoge waardering en betrokkenheid zien.
Wat zijn de 7 hoofdingrediënten (sleutels) die dit laten werken?

In deze workshop zoeken deelnemers op interactieve wijze de sleutels die voor Hengelo werken, maar maken ze meteen de balans op welke ze zelf in huis hebben. We doen dit aan de hand van een aantal hulpmiddelen om variatie in online lessen te brengen. Daarmee slaan we twee vliegen in één klap: naast de checklist voor succesvolle co-creatie een blik achter de schermen van afgewogen online onderwijs.

Oyfo Kunst en Techniek werkt voor deze workshop samen met kennispartner pabo Saxion.

NB: In de workshop gebruiken we een interactieve les van LessonUp.
Daarvoor heb je een tweede venster en/of scherm nodig. Dus naast je laptop/ pc graag een mobieltje, tablet of extra venster erbij. Je opent lessonup.app op je tweede scherm. De code krijg je van ons.

Type sessie
Workshop

Wanneer
woensdag 10 februari 2021 van 12:45 tot 13:45 uur

Downloads
[LINK] Website CultuurwijsHengelo - CmK-programma Hengelo.
[LINK] De basis van CmK binnen de wijkprojecten
[DOC] Tijdschema van Wijkprojecten
[PDF] Handout 7 Sleutels met de key slides (pdf).


naar boven