× Dashboard Helpdesk Registreren Inloggen

Acht terugkerende thema's

Deze sessie terug kijken

Informatie over deze sessie

Spreker(s)
Ronald Kox (LKCA)
Marlies Tal (LKCA)

Omschrijving
Als afsluiting van de tweede periode CmK hebben FCP en LKCA 47 praktijkvoorbeelden bij elkaar gebracht in de publicatie "Kijk eens wat er kan. Terugblik op 4 jaar CmK". Die voorbeelden laten een waaier aan mooie praktijken zien waarin de verschillende doelen van het programma terugkomen: curriculumontwikkeling, deskundigheidsbevordering en samenwerking met de culturele omgeving. Er is veel geleerd. Hoe je draagvlak creëert en behoudt bijvoorbeeld, wat er nodig is voor effectieve samenwerking, welke aanpak de meeste kans op succes biedt en aan welke randvoorwaarden je moet voldoen. Ook was er veel aandacht voor een meer integrale aanpak, zowel binnen de kunstvakken als gecombineerd met andere vakken en leergebieden. De relatie met culturele activiteiten in de omgeving van de school is op veel plaatsen verbeterd en verschillende instrumenten hebben hun waarde in de praktijk bewezen. Tijdens deze presentatie worden de acht terugkerende thema's toegelicht, zie onderstaande link voor het artikel: www.lkca.nl/publicatie/kijk-eens-wat-er-kan/

Type sessie
Interactieve presentatie

Wanneer
woensdag 10 februari 2021 van 14:45 tot 15:30 uur


naar boven