Deelsessies

Hieronder vind je de deelsessies die worden gegeven tijdens de conferentie. Via het aanmeldformulier kun je je inschrijven voor de deelsessies.

Print uw favorieten

Ronde 1

Titel: Workshop Mediakunst
Type sessie: Workshop
Sprekers: Alice Erens (Click F1)
Sjaan van Riel (De Maakruimte)
Omschrijving: Wil je werken met mediakunst binnen het onderwijs? Met iPads kan je dansen, onderzoeken, spiegelkunst maken en nog op tal van andere manieren spelen met de online en offline wereld. Click F1 en deMaakruimte organiseren een workshop waarin ze de deelnemers meenemen in een aantal van hun werkvormen. Dit doen ze met iPads en met eenvoudige materialen die je op allerlei manieren kunt gebruiken om met leerlingen creatief, speels en actief te werken. Neem leerlingen mee op een reis waarin ze hun eigen verhaal kunnen vormgeven.

Click F1 heeft sinds 14 jaar landelijke ervaring in het maken van media met kinderen en jongeren voor tal van onderwijsorganisaties, welzijnsstichtingen, gesloten jeugdzorg en jeugdgevangenissen.

DeMaakruimte ondersteunt scholen met het maken van goed kunst en cultuuronderwijs, cultuurmakers met het maken van educatieprojecten en legt verbindingen tussen die twee domeinen.
Titel: Worshop Fouten Maken; ontwerpen voor de prullenbak
Type sessie: Workshop
Sprekers: Harm Hofmans (MU)
Omschrijving: In cultuureducatie is er nogal wat te doen rondom goed & fout. Van goed/fout vragen bij een kunstbeleving krijgen we collectief de kriebels en binnen een creatief proces is fouten maken juist goed. Wanneer we echter zelf vakken gaan integreren, een leerling-centrale-leerlijn ontwikkelen of een rijke leeromgeving ontwikkelen, willen we het toch graag zo goed mogelijk doen. Vandaag niet. Met de workshop ‘’ontwerpen voor de prullenbak’’ ga je aan de slag om zoveel mogelijk fouten te maken. Laat die bewijsdrang los en ontwerp voor de prullenbak. Maar wat neem je daarvan dan mee? Laat die prullenbak maar hier en ga met een hoofd vol ideeën naar huis.
Titel: Samenwerken binnen CMK: BonteHond en PABO-Windesheim gaan in gesprek!
Type sessie: Kringgesprek
Sprekers: Sandy Pieterse (BonteHond)
Ellemieke Hulshof (Hogeschool Windesheim)
Omschrijving: BonteHond en PABO Windesheim werken sinds 2013 samen binnen het CMK-project KIDD. Een multidisciplinaire samenwerking gericht op meerdere fases van het Pabo-onderwijs van Windesheim, waarbij op verschillende wijze aan deskundigheidsbevordering van de pabo-studenten wordt gedaan. Zo krijgen de studenten een intensieve theaterweek door de eigen vakdocenten, met daarbij educatie van BonteHond en theaterstudenten ArtEZ. Ook krijgen de studenten masterclasses van de doorgaande leerlijn KIDD en wordt hierbij samengewerkt met De Culturele Haven. De partners gaan binnen de sessie in gesprek over de inhoud en zullen ook inzicht bieden in de successen en uitdagingen van deze samenwerking.
Titel: Vakspecifiek of vakkenintegratie? Innovatief kunstonderwijs doet het beide!
Type sessie: Presentatie
Sprekers: Emiel Heijnen (Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten)
Omschrijving: In deze interactieve lezing gaat Emiel Heijnen in op innovatieve vormen van kunst en cultuuronderwijs. Hierbij bepleit hij dat krachtig kunstonderwijs in het PO zowel kan bijdragen aan artistieke ontwikkeling en kunstzinnige vaardigheden, als aan vakoverstijgende doelen zoals kritisch vermogen, burgerschapsvorming en creativiteitsontwikkeling.
Titel: Cultuureducatie met Kwaliteit en duurzaamheid
Type sessie: Dialoog
Sprekers: Maaike Haas (FluXus – centrum voor de kunsten)
Paul Lambrechts (Gemeente Maastricht)
Annemieke Leusen (Zaan Primair)
Omschrijving: Hoe veranker je de opbrengsten van Cultuureducatie met Kwaliteit in het beleid en de praktijk van je instelling, school, gemeente of provincie. Wat wil je aan het eind van deze CmK-periode in ieder geval hebben gerealiseerd om verder te kunnen en wat heb je daarbij van de verschillende partners in CmK nodig. Onderwijs, cultuur en overheid gaan met elkaar en met de zaal in gesprek over hoe zij nadenken over verankering en wat ze daarbij nodig hebben van elkaar.
Titel: Verdiepingssessie Anne Bamford
Type sessie: Dialoog
Sprekers: Anne Bamford ()
Omschrijving: Aansluitend op de keynote is het mogelijk om in een informele en interactieve sessie het gesprek met Anne Bamford aan te gaan. Praat aan de hand van een aantal stellingen mee over de laatste ontwikkelingen op het gebied van kunst en cultuur binnen het onderwijs.

Voertaal: Engels.

Ronde 2

Titel: Cultuureducatie in het Speciaal Onderwijs
Type sessie: Kringgesprek
Sprekers: Nico Teunissen (De Onderwijsspecialisten)
Peggy Brandon (Mocca)
Omschrijving: Nico Teunissen van de Onderwijsspecialisten uit Arnhem en Peggy Brandon van Mocca uit Amsterdam gaan met elkaar en de deelnemers van de sessie in gesprek over cultuureducatie in het speciaal onderwijs. Zij delen hun ervaringen en lessons learned uit de praktijk en staan daarbij nadrukkelijk stil bij de invalshoek vanuit de culturele instelling. Wat kan je bijvoorbeeld als instelling doen om je aanbod dusdanig in te vullen om aan te sluiten bij de behoefte van deze doelgroep?
Titel: Met de klas naar het museum
Type sessie: Kringgesprek
Sprekers: Annette Schautt (Stichting Musea en herinneringscentra 40-45)
Ad van Drunen (Kunstloc Brabant)
Omschrijving: Het kabinet investeert de komende periode extra in historisch-democratisch bewustzijn. Er zijn via de prestatiebox extra middelen beschikbaar voor scholen in het primair onderwijs om musea en historische plaatsen te bezoeken. Scholen kunnen hier zelf een keuze in maken. Hoe kunnen deze middelen goed geïntegreerd worden in het programma van CMK? Ad van Drunen (Kunstloc Brabant) en Annette Schautt (Stichting musea en herinneringscentra 40-45) zullen hierover het gesprek met elkaar en met de zaal aangaan.
Titel: Verbinding binnen- en buitenschoolse cultuureducatie
Type sessie: Kringgesprek
Sprekers: Hanneke Suilen (DOOR!)
Maike Kroese (Meer Muziek in de Klas)
Omschrijving: De verbinding tussen binnenschoolse activiteiten en het buitenschoolse aanbod op het gebied van cultuureducatie is een speerpunt in de Impuls muziekonderwijs en in Cultuureducatie met Kwaliteit. Samen met Platform DOOR! en Méér Muziek in de Klas gaan wij het gesprek aan hoe je als penvoerder en als school de culturele omgeving kunt betrekken, welke aanpak het best werkt en hoe de stap van muziek naar andere disciplines kan worden gezet.

DOOR! is een provinciale campagne die muziekonderwijs is beweging zet. Samen met de culturele omgeving realiseren ze optimale kansen voor leerkracht en leerling om hun talenten te gebruiken en te ontwikkelen.

Méér Muziek in de Klas is een initiatief van het ministerie van OCW, een programma met als doel structureel muziekonderwijs op de basisschool. Publieke en private partijen zetten zich daar tot 2020 gezamenlijk voor in. Hare Majesteit Koning Máxima is erevoorzitter van het platform Ambassadeurs Muziekonderwijs.
Titel: OJBS het Maasveld: van slecht inspectierapport tot voorbeeld in de wijk
Type sessie: Presentatie en interactieve sessie
Sprekers: Patrick Nieskens (OJBS het Maasveld)
Omschrijving: Een aantal jaar geleden kreeg het Maasveld een negatieve beoordeling van de Inspectie. Dus werd er hard gewerkt om dat oordeel om te draaien. Ondertussen loopt de school enorm goed én zijn ze één van de Vroege Starters van de Impuls muziekonderwijs! Directeur Patrick Nieskens komt vertellen over het proces van beoordeling naar verbetering en de rol van cultuureducatie daarin.

Ook wil hij graag afrekenen met het idee dat je als school moet kiezen om óf te investeren in het verbeteren van je onderwijs, óf meer tijd aan cultuureducatie te wijden. Die zaken gaan juist hand in hand!
Titel: Cultuureducatie met Kwaliteit in het Curriculum van de toekomst (in gesprek met Curriculum.nu)
Type sessie: dialoog
Sprekers: Stéfanie Tuinen (Curriculum.nu)
Petra Beers (Curriculum.nu)
Anouk Nooteboom (Curriculum.nu)
Marijke Smedema (Curriculum.nu)
Omschrijving: Onder de noemer Curriculum.nu werken acht ontwikkelteams bestaande uit leerkrachten en docenten van het primair en voortgezet onderwijs aan een actueel onderwijscurriculum. Een van de ontwikkelteams richt zich op de ontwikkeling van het curriculum op het gebied van kunst en cultuur. Een delegatie van dit ontwikkelteam is tijdens de conferentie aanwezig om in gesprek te gaan over vraagstukken zoals de verbinding tussen primair en voortgezet onderwijs rondom de cultuurvakken, ervaringen met horizontale en verticale leerlijnen en vakoverstijgend werken.
Titel: Verankeren door verbinden
Type sessie: Presentatie
Sprekers: Gerard Bunnik (Gemeente Zeist)
Willeke Colenbrander (KunstenHuis De Bilt-Zeist)
Omschrijving: Willeke Colenbrander (KunstenHuis De Bilt-Zeist) en Gerard Bunnik (Gemeente Zeist) laten in deze sessie zien hoe je als gemeente en instelling de opbrengsten van je cultuureducatiebeleid en-activiteiten en je maatschappelijke rol kunt vergroten en verduurzamen door verbindingen te leggen met andere programma’s en beleidsterreinen. Het gaat dan om vragen als ‘Hoe kun je de vernieuwde Impuls Combinatiefunctionarissen inzetten om een impuls te geven aan de kwaliteit van cultuureducatie?’ en ‘Hoe kun je je cultuureducatiebeleid en inzet als lokale culturele partner verduurzamen door verbindingen te leggen met andere beleidsterreinen zoals welzijnsbeleid, ouderen, zorg of jeugdbeleid, en hoe leg je die verbindingen dan?’