Aanmeldformulier
Verwerking van persoonsgegevens
De gegevens die je aan ons verstrekt gebruiken we uitsluitend voor de communicatie en activiteiten van deze conferentie. Uiterlijk een maand na de conferentie, zal SPITZ congres en event je gegevens overdragen aan Fonds voor Cultuurparticipatie en uit haar eigen bestanden verwijderen.
 
Deelnemerslijst
Wij willen een deelnemerslijst (voornaam, achternaam, organisatie) publiceren op de website.
Mogen wij jouw gegevens publiceren? *
 
Persoonsgegevens
Aanhef *
Voornaam *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Je naam wordt op je badge vermeld.
 
Organisatie *
Je organisatie wordt op je badge vermeld.
Functie *
Ik ben werkzaam in *
 
Telefoonnummer *
E-mailadres *
Bevestig e-mailadres *
 
Lunch
Wil je deelnemen aan de lunch? *
 
Deelsessies
Hieronder kun je aangeven welke deelsessies je graag wilt volgen. Kruis één sessie per ronde aan.
Ronde 1 *
(Vol)
Workshop Mediakunst
Worshop Fouten Maken; ontwerpen voor de prullenbak
Samenwerken binnen CMK: BonteHond en PABO-Windesheim gaan in gesprek!
Vakspecifiek of vakkenintegratie? Innovatief kunstonderwijs doet het beide!
(Vol)
Cultuureducatie met Kwaliteit en duurzaamheid
Verdiepingssessie Anne Bamford
Ik volg geen sessie is deze ronde
 
Ronde 2 *
Cultuureducatie in het Speciaal Onderwijs
Met de klas naar het museum
Verbinding binnen- en buitenschoolse cultuureducatie
OJBS het Maasveld: van slecht inspectierapport tot voorbeeld in de wijk
Cultuureducatie met Kwaliteit in het Curriculum van de toekomst (in gesprek met Curriculum.nu)
Verankeren door verbinden
Ik volg geen sessie is deze ronde
 
 
 
* verplichte velden