Conferentie Cultuureducatie met Kwaliteit  | 30 oktober 2019 | 09.30 - 17.00
TivoliVredenburg, Utrecht

Cultuureducatie met Kwaliteit heeft de afgelopen jaar een steeds vanzelfsprekender karakter gekregen. Een positieve ontwikkeling, naar meer en beter cultuuronderwijs in Nederland. Scholen, culturele instellingen en lokale overheden werken samen aan een toekomst waarin kunst en cultuur onlosmakelijk verbonden zijn met het onderwijs.

Met het goede nieuws van minister van Engelshoven over de verdere samenwerking na 2020 in onze broekzak, gaan we tijdens de conferentie vanuit deze sterke basis kijken naar de kansen die er nog liggen. We verbreden de horizon en kijken verder. Voorbij schooltijden, voorbij het PO, voorbij regulier onderwijs en voorbij het huidige curriculum. Zodat ieder kind in het primair onderwijs de basis legt voor later.

Voor wie

Voor iedereen die zich met cultuureducatie bezig houdt. Vanuit het onderwijs, de culturele sector, de politiek of het beleid. Samen maken we Cultuureducatie met Kwaliteit.