Programma

Programmatijden 

09.00 - 10.00
 
Ontvangst en registratie
 
10.00 - 10.45


 
Plenaire opening met o.a. Henri Swinkels (Gedeputeerde bij Provincie Noord-Brabant) en Jan Jaap Knol (Directeur bij het Fonds voor Cultuurparticipatie)
 
11.15 - 17.00 Workshops, TEDTalks, Debatten en Demonstraties op het Netwerkplein
12.00 - 13.00
 
Lunch op het Netwerkplein
 
17.00 - 18.00 Netwerkmoment


Hieronder vindt u een overzicht van alle gegeven Workshops, TEDTalks, Debatten en Demonstraties. Het digitale blokkenschema vindt u hier!

Print uw favorieten

Onderwijs in beweging

Titel: Aan de slag in je klas met hedendaagse kunst: Kunst op School
Werkvorm: TEDtalk: Kijk eens wat er kan!
Thema: Onderwijs in beweging
Sprekers: Alissa de Jonge (Museum Jan Cunen)
Omschrijving: Een 'echt' kunstwerk op school hangen, daar les over geven en de leerlingen de kunstenaar laten ontmoeten. Klink als een ideaalbeeld? Het kan echt! Dat bewijst het CMK-project 'Kunst op School', een samenwerking tussen Museum Jan Cunen, Daltonschool De Polderhof en de Muzelinck in Oss. 'Echte' kunstwerken werden opgehangen in school. Docenten leerden hoe beeldende kunst een rol kan spelen binnen de reguliere lessen en bijdragen aan het onderzoekend, creërend en reflecterende vermogen van de leerlingen. In deze pitch vertellen wij alles over ons project en delen we tips en ideeën over hoe scholen dit zelf kunnen doen.
Voor wie is de deelsessie geschikt? Zowel medewerkers uit het onderwijs, schoolleiders, leerkrachten ICCers als van culturele instellingen/aanbieders
Titel: Handreiking Basis voor Cultuureducatie
Werkvorm: Panelgesprek of debat
Thema: Onderwijs in beweging
Sprekers: Ronald Kox (LKCA - kennisinstituut cultuureducatie & amateurkunst)
Marlies Tal (LKCA - kennisinstituut cultuureducatie & amateurkunst)
Omschrijving: In deze sessie presenteren we de Basis voor Cultuureducatie en reflecteren spelers uit overheden, onderwijs en cultuur op wat zij de komende tijd gaan doen om hun bijdrage te leveren aan het realiseren van de basis voor cultuureducatie voor kinderen en jongeren. De handreiking bevat een toekomstvisie voor de lange termijn, adviezen voor wat er nu al mogelijk is bij overheid, onderwijs en culturele instellingen en adviezen over drempels en knelpunten die de komende vier jaar aangepakt zouden moeten worden.
Voor wie is de deelsessie geschikt? Beleidsmakers, schoolbestuurders en directie culturele instellingen
Titel: Cultuureducatie in het speciaal onderwijs? Juist wel!
Werkvorm: Workshop
Thema: Onderwijs in beweging
Sprekers: Willie Snijder (Stichting Orion - Drostenburg)
Anne van de Groenekan (Stichting Orion - Drostenburg)
Omschrijving: Stel je voor, je kunt je handen en voeten niet gebruiken. Wat doe je dan tijdens muziekles? Op Drostenburg - speciaal onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke, meervoudige beperking en/of een chronische ziekte - wordt veel aandacht besteed aan cultuureducatie. ZZP muziekdocente Anne van de Groenekan laat zien wat ze doet en laat je ervaren hoe muziekles met een meervoudige handicap is. Ze vertelt over de opleiding van Tamino en de uitdaging en (on)mogelijkheden met de doelgroep.
Voor wie is de deelsessie geschikt? alle doelgroepen
Titel: De meerwaarde van de bovenschool cultuurspecialist
Werkvorm: Workshop
Thema: Onderwijs in beweging
Sprekers: Mia Naaijkens (CultuurContact Helmond)
Marvin Corneille (Stichting Openbaar Basisonderwijs Helmond)
Omschrijving: Maak in een korte workshop kennis met de stappen die kunnen leiden tot de kadering en inzet van een bovenschool cultuurspecialist. Wat betekent dit voor een organisatie? Welke stappen worden er gemaakt binnen het scholenbestuur? De Cultuurspecialist coacht, stimuleert en verbindt cultuureducatie met en binnen scholen. Zoek je ook naar mogelijkheden om binnen je schoolbestuur een bovenschool cultuurspecialist in te zetten? Kom dan naar deze workshop.
Voor wie is de deelsessie geschikt? Leerkrachten, schoolleiders, besturen. Iedereen die geïnteresseerd is
Titel: Onderwijs verbeteren: Maak Meer Magische Momenten!
Werkvorm: Workshop
Thema: Onderwijs in beweging
Sprekers: Meriam de Kanter (Rijnbrink Groep)
Merel ten Elzen (Rijnbrink Groep)
Omschrijving: 'Kennisdeling vanuit de praktijk' richtte zich in de Overijssel op de manier waarop cultuureducatie kan bijdragen aan vernieuwing en verbetering van het onderwijs. Centraal daarin stond de vraag hoe culturele- en kunstervaringen kunnen leiden tot 'magische momenten' die je bijblijven. Welke voorwaarden zijn er om die 'magische momenten' te creëren, wat gebeurt er dan eigenlijk bij de leerlingen? En welke omstandigheden zijn daarvoor vereist? Een film over dit onderwerp in de praktijk laat zien waarover we het hebben. Je ervaart dat je met cultuur heel goed dergelijke momenten kunt creëren en daarmee het hele onderwijs kunt verbeteren.
Voor wie is de deelsessie geschikt? Leerkrachten en ICC'ers
Titel: Wat draagt cultuureducatie bij aan 'anders ' leren?
Werkvorm: Panelgesprek of debat
Thema: Onderwijs in beweging
Sprekers: Thijs Rutten (Ties Advies)
Rudy Elmans (Kunst werkt)
Johan van den Beucken (OBS Nieuweschool)
Omschrijving: Anders leren en anders denken is wat we nodig hebben om kinderen onderwijs te bieden waar ze in de toekomst mee vooruit kunnen. Cultuureducatie draagt hieraan bij omdat het leergebied-overstijgende vaardigheden hanteert. Het zet creëren centraal, wat een belangrijke vaardigheid voor de toekomst is. Ook leert het reflecteren op eigen leren, waardoor je flexibeler wordt. Het panel bespreekt de stellingen 'Waarom zou cultuureducatie de functie moeten vervullen meer toekomstgericht onderwijs te ontwerpen?, 'Onderwijs én cultuur moeten zich eensgezind richten op 21e-eeuwse vaardigheden' en 'Scholen die zich richten op toekomstgerichte vaardigheden (Platform Onderwijs 2032) geven cultuuronderwijs een belangrijke rol.
Voor wie is de deelsessie geschikt? Medewerkers culturele instellingen/cultuuraanbieders/makers
Titel: Toveren met tablets
Werkvorm: Workshop
Thema: Onderwijs in beweging
Sprekers: Michiel Bos (De Toonwerkplaats)
Alinde Fix (Vrije School Michael Zwolle)
Omschrijving: In deze workshop maak je kennis met een serie creatieve lessen (groep 6, 7 en 8), waarin multimedia gebruikt worden in dienst van de creativiteit van de leerling. De serie is ontwikkeld door de Toonwerkplaats samen met Vrije School Michaël uit Zwolle. De kracht zit in de combinatie van traditionele kunstvormen als tekenen, toneelspelen en het schrijven van verhalen met moderne media. De leerling blijft eigenaar van het proces en het eindresultaat is daardoor authentiek en origineel.
Voor wie is de deelsessie geschikt? ICC-ers/leerkrachten en cultuuraanbieders
Titel: Cultuur&ik
Werkvorm: Workshop
Thema: Onderwijs in beweging
Sprekers: Pieter Mols (Contrapunt)
Omschrijving: Cultuur&ik gaat uit van de fantasierijke en onderzoekende houding die een kind van 0 - 13 jaar van nature heeft. De training is in Eindhoven ontwikkeld door de Korein Groep (BSO), CultuurStation, Fontys HKE met Pieter Mols als schrijver. Het programma richt zich op de professionals rondom het kind en reikt instrumenten aan die de creativiteitsontwikkeling stimuleren in plaats van sturen. In deze workshop krijgen de deelnemers aan de hand van kleine opdrachten een inkijkje in de mogelijkheden. Wat moet je doen? Hoe richt je een rijke leeromgeving in? Dit soort vragen komt aan bod.
Voor wie is de deelsessie geschikt? iedereen, behalve onderzoekers
Titel: Basisscholen slaan handen ineen voor beter cultuuronderwijs
Werkvorm: TEDtalk: Kijk eens wat er kan!
Thema: Onderwijs in beweging
Sprekers: Antoine Gerrits (Vereniging CultuurProfielScholen)
Gerard Smetsers (Vereniging CultuurProfielScholen)
Omschrijving: Al jaren kloppen PO-/SO-scholen aan bij de Vereniging CultuurProfielScholen (VCPS-VO) met de vraag of zij mogen aansluiten. De scholen geven aan dat zij 'tegen het plafond' zitten op het gebied van de cultuureducatie. Bovendien missen ze erkenning voor hun excellente werk op het gebied van cultuuronderwijs. Op grond van deze signalen heeft het Fonds voor Cultuurparticipatie de VCPS-VO gevraagd een onderzoek te verrichten naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een Vereniging CultuurProfielScholen PO. Eind 2015 is een VCPS-PO opgericht. Hierover willen wij met u in gesprek gaan en onderzoeken wat dit voor uw school kan betekenen.
Voor wie is de deelsessie geschikt? Schoolleiders
Titel: De kracht van verbinden
Werkvorm: TEDtalk: Kijk eens wat er kan!
Thema: Onderwijs in beweging
Sprekers: Angelique Groen (Kunst Centraal)
Judith Spithoven (De Touwladder)
Omschrijving: Als je de cultuurvakken verbindt met een of meer vakken maakt dat je onderwijs sprekend en levendig. Bovendien vergroot je het creatief vermogen van zowel kinderen als leerkrachten.
Het team van De Touwladder in IJsselstein heeft in het traject Cultuureducatie met Kwaliteit gewerkt aan de integratie van drama in het taalonderwijs. Hierbij werden ze begeleid door Irma Smegen die de methode Spelenderwijs schreef. Doordat de ervaringen zo positief waren, besloot het team met de hele school rond het thema 'water' zoveel mogelijk vakken te verbinden. De ICC'er Judith Spithoven geeft een kijkje in de keuken.
Voor wie is de deelsessie geschikt? leerkrachten, ICC'ers, schoolleiders
Titel: 't Visje, definitief anders denken en doen op school
Werkvorm: Workshop
Thema: Onderwijs in beweging
Sprekers: Karin Kotte (Kunstedu)
Omschrijving: tijdens de workshop 't Visje ervaar je stap voor stap wat een creatief proces is. Deze ervaring is een eyeopener voor de meerwaarde van procesgerichte didactiek en onderzoekend leren. Op een verrassende en vanzelfsprekende manier word je op een ander been gezet. Door de kracht van creativiteit op eigen wijze te gebruiken kan de school ruimte geven aan de persoonlijke ontwikkeling van het kind, het onderwijs boeiender maken en kantelen van product- naar procesgericht werken. De workshop wordt ingeleid door Marijke Blok, programmaleider cultuureducatie www.leeuwenkuil.nl en gegegeven door Karin Kotte, trainer en adviseur cultuureducatie www.kunstedu.nl.
Voor wie is de deelsessie geschikt? voor alle genoemde doelgroepen van toepassing
Titel: Maak erfgoededucatie zichtbaar met heldere leerdoelen.
Werkvorm: TEDtalk: Kijk eens wat er kan!
Thema: Onderwijs in beweging
Sprekers: Marieke Zeeman (Zeeman & de Regt Onderwijskundigen)
Annemarie de Regt (Zeeman & de Regt Onderwijskundigen)
Omschrijving: Een mooie opbrengst van Cultuureducatie met Kwaliteit is de ontwikkeling van een set concrete leerdoelen erfgoededucatie voor groep 1 t/m 8 in het primair onderwijs. De doelen maken duidelijk wat we willen bereiken met onderwijs over erfgoed. Ze vormen inmiddels de basis voor projecten en leerlijnen over erfgoed op diverse plekken in Nederland en blijken een handig instrument om samen met erfgoedinstellingen cultuureducatie met kwaliteit te realiseren. In deze presentatie is aandacht voor de onderwijskundige opbouw van de leerdoelen, de afstemming met de verschillende ontwikkelingsfasen van kinderen en voorbeelden hoe met de leerdoelen wordt gewerkt.
Voor wie is de deelsessie geschikt? Leerkrachten en ICC'ers
Titel: Vakoverstijgend vliegen
Werkvorm: TEDtalk: Kijk eens wat er kan!
Thema: Onderwijs in beweging
Sprekers: Ilona Rozenboom (Westland Cultuurweb)
Derske Naafs (Westland Cultuurweb)
Omschrijving: Knelpunten binnen het reken-, topografie- en taalonderwijs kun je oplossen met cultuureducatie-werkvormen! Met concrete werkvormen aan de slag om ritmisch te leren tellen, topografie te automatiseren of begrijpend te leren luisteren. In de vakoverstijgende leerlijn Kunstkracht 10 heeft Westland Cultuurweb vanuit probleemstellingen van scholen creatieve werkvormen ontwikkeld, zodat de leerlingen door de lesstof heen kunnen vliegen. In deze sessie deelt Westland Cultuurweb haar kennis over school- en methodeoverstijgend werken met vakoverstijgende cultuureducatie.
Voor wie is de deelsessie geschikt? Medewerkers culturele instellingen/cultuuraanbieders/makers
Titel: DURVEN! te verwonderen, te doen, te kijken
Werkvorm: Workshop
Thema: Onderwijs in beweging
Sprekers: Miriam Van Meer (Kunstbedrijf Arnhem)
Jolanda Konings (Kunstbedrijf Arnhem)
Omschrijving: Voor cultuureducatie is lef nodig. Durf jij als leerkracht een creatief proces aan te gaan, waarvan de uitkomst van te voren niet vaststaat? Durf je te starten vanuit jouw eigen verwondering? Te kijken? Opnieuw te beginnen? Mogen de kinderen jou verwonderen? Door de leerkracht te trainen in het begeleiden van creatieve processen, geef je hem de sleutel in handen voor creatief onderwijs. Alle prachtige momenten en ontdekkingen van deze dappere Arnhemse leerkrachten hebben we gebundeld in het tijdschrift 'Zuurstof en Tegenwind'. Met de parels van werkbladen gaan we in deze workshop aan de slag . En waar dat uitkomt...
Voor wie is de deelsessie geschikt? Iedereen
Titel: De regie in eigen hand!
Werkvorm: Workshop
Thema: Onderwijs in beweging
Sprekers: Salomé Nobel (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht)
Omschrijving: De leerlingen ruimte bieden voor keuze en autonomie heeft een positieve invloed op creativiteitsontwikkeling. Salomé Nobel ontwikkelde een zelfsturingsinstrument voor leerlingen in de theaterles. In deze workshop onderzoeken we dit instrument aan de hand van een korte theaterles. Je stapt zelf de vloer op om het te ondervinden. We bespreken de zes verschillende rollen die leerlingen kunnen aannemen en welk gedrag van de leerkacht daarbij past. Je krijgt praktische tips hoe de sturing meer uit handen te geven. En natuurlijk een aantal theateroefeningen voor in de klas.
Voor wie is de deelsessie geschikt? Leerkrachten en kunstvakdocenten
Titel: Als icc'er sta je niet alleen
Werkvorm: Workshop
Thema: Onderwijs in beweging
Sprekers: Clara Linders (Kunstbalie)
Roy van Weverwijk (Kunstbalie)
Rosanne van Rooij (Basischool De Parel)
Omschrijving: Na vier jaar werken met De Cultuur Loper is op veel scholen een proces in gang gezet dat niet alleen verandering brengt in het cultuurprogramma, maar ook in het team zelf. De icc'er gaat voorop in dat proces, maar de betrokkenheid van het team en de directie is daarbij onmisbaar. Maar hoe werk je aan een sterk draagvlak? Drie icc'ers delen kort hun ervaringen en inzichten. Daarna gaan we aan de hand van vragen van deelnemers in deelgroepen in gesprek over draagvlak. Tot slot formuleren we met elkaar een top 10 van tips voor de icc'er.
Voor wie is de deelsessie geschikt? Leerkrachten en ICC'ers
Titel: De school aan zet
Werkvorm: Workshop
Thema: Onderwijs in beweging
Sprekers: Erik van Duijvenbode (KADE40 / MooiWerk)
Omschrijving: Onder invloed van het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) is aanbodgericht werken een gepasseerd station. De lokale projecten rond CmK hebben op eigen wijze gezocht naar manieren om scholen meer eigenaarschap te geven over de invulling van cultuuronderwijs. Laat je in deze workshop inspireren en deel jouw ervaringen rond dit topic. We beginnen met een situatieschets van de aanpak in het project Cultuureducatie met Kwaliteit Vlaardingen|Schiedam. Vervolgens gaan we in deelgroepjes een dialoog aan over deze en andere mogelijke werkwijzen. Elke groep formuleert tot slot enkele aanbevelingen om het eigenaarschap van de school te versterken.
Voor wie is de deelsessie geschikt? Intermediairs, scholen en culturele instellingen
Titel: Bosch Leerorkest gaat verder!
Werkvorm: TEDtalk: Kijk eens wat er kan!
Thema: Onderwijs in beweging
Sprekers: Lex Wiersma (Muzerije)
Ineke Vossen (Muzerije)
Omschrijving: Benieuwd hoe Muzerije een kwaliteitsimpuls heeft kunnen geven aan het muziekonderwijs op een aantal 'brede' scholen in 's-Hertogenbosch? Hoe zien instrumentale muzieklessen van het Bosch Leerorkest op school er nu precies uit? In deze TedTalk laat het Bosch Leerorkest zien wat zij in vier jaar Cultuureducatie met Kwaliteit heeft bereikt. Over doorgaande leerlijnen (en de Culturele Ladekast), kerndoelen en vakoverstijgend werken. Laat je inspireren door de concrete voorbeelden uit de praktijk! En we geven je een inkijkje in hoe we verder gaan met het Bosch Leerorkest. Ook op niet brede scholen en met nieuwe samenwerkingspartners.
Voor wie is de deelsessie geschikt? zowel medewerkers v culturele instellingen/musici/etc als leerkrachten/ICC'ers en schoolleiders
Titel: Kunst-taalroutines
Werkvorm: Workshop
Thema: Onderwijs in beweging
Sprekers: Nina Ruge (Factorium)
Maartje van den Boom (Factorium)
Myrthe Blankers (Factorium)
Nina Ruge (Factorium)
Mieke Aalderink (Bibliotheek Midden Brabant)
Daphne Snellaars (Kinderkunstklas)
Omschrijving: Door middel van deze workshop willen wij u meenemen in het proces dat we in Tilburg aan het doormaken zijn rondom de kunsttaalroutines. Routines zijn herkenbare situaties die leiden tot betekenisvolle taal-kunstactiviteiten. We willen samen met de deelnemers van de workshop een kunsttaalroutine uitvoeren. In 2013 kwamen vele Tilburgse scholen uit het primair onderwijs bij de participerende kunstaanbieders met de volgende vraag: ”Kunnen jullie met jullie muziek-, dans- en dramalessen zorgen dat de taalontwikkeling van onze kinderen verbetert?” Er is samen gewerkt met Jack Duerings, projectleider van het Fontys Kenniscentrum taal en docent aan de Fontys Hogeschool Kind en Educatie.
Voor wie is de deelsessie geschikt? Leerkrachten en ICC'ers


Kundig aan de slag

Titel: Vuur in mijn les – de praktijk
Werkvorm: Workshop
Thema: Kundig aan de slag
Sprekers: Jeffrey Deelman (Tryater)
Anne Graswinckel (Tryater / Keunstwurk)
Omschrijving: “I have no special talent. I'm only passionately curious”, zei Albert Einstein. In deze workshop werk je met een toegankelijke methodiek. Theater, muziek, erfgoed, tekenen en dans zijn de inspiratiebronnen om aan de slag te gaan. De methodiek wakkert je nieuwsgierigheid en dat van leerlingen aan en maakt verbindingen met kunst en andere vakgebieden.

We behandelen methodiek, werkvormen en hoe je ze snel en effectief inzet in het onderwijs. Je ontdekt hoe de kunstvakken uitdagen tot onderzoeken en een inspiratiebron vormen voor de 21st century skills.

Deze praktische workshop sluit aan bij de Tedtalk “Vuur in mijn les!".
Voor wie is de deelsessie geschikt? Leerkrachten en ICC'ers
Titel: Reflecteren met behulp van video
Werkvorm: Workshop
Thema: Kundig aan de slag
Sprekers: Floor Vlasblom (Filmtheater 't Hoogt )
Marijke Wiederholdt (Nieuwe Regentesseschool )
Omschrijving: Filmtheater 't Hoogt en de Nieuwe Regentesseschool in Utrecht hebben gezamenlijk een leerlijn animatie ontwikkeld. Een van de parels in dit proces is het gebruik van videoreflectie. Deelnemers gaan, net als de kinderen, aan de slag met een animatie-opdracht en reflecteren daar vervolgens op met behulp van video. In deze workshop krijg je handvatten voor hoe je videoreflectie kunt gebruiken in de klas om leerlingen meer inzicht te geven in hun eigen creatieve proces en in de samenwerking.
Voor wie is de deelsessie geschikt? zowel leerkrachten, schoolleiders als medewerkers van culturele instellingen
Titel: Help! Hoe maak ik van een visie een concreet leerplan?
Werkvorm: Workshop
Thema: Kundig aan de slag
Sprekers: Stéfanie van Tuinen (SLO)
Marjo Berendsen (SLO)
Omschrijving: Wil je met je school aan de slag met visieontwikkeling voor cultuureducatie? Of de bestaande visie weer eens een keer tegen het licht houden? En wil je die visie graag concreet terugzien in het beleidsplan en het onderwijsprogramma van de school? Bezoek dan deze workshop, waarin we aan de hand van een praktische onderlegger direct aan de slag gaan met het formuleren van een visie en een programma voor cultuureducatie.
Voor wie is de deelsessie geschikt? Schoolleiders, (samen met hun) icc-ers en medewerkers van culturele instellingen die scholen ondersteunen bij visie-ontwikkeling
Titel: Over banden smeden tussen onderwijs en de kunstwereld
Werkvorm: Workshop
Thema: Kundig aan de slag
Sprekers: Marcelle Hilgers (Cultuur Mij Oost, Arnhem)
Lobke Meekes (IDKR8)
Suzan Lutke (Cultuur Mij Oost, Arnhem)
Heidi de Geus ()
Theo Soontiëns ()
Simone Kuijpers ()
Caroline Schmitt ()
Omschrijving: Door hun vermogen anders naar de wereld te kijken, zijn kunstenaars van grote toegevoegde waarde in educatieve settings. In de cursus 'Van Kunstenaar tot Collega' worden kunstenaars uit uiteenlopende disciplines gestimuleerd om voor de klas te staan. Aan de hand van gesprekken over hun rol in het onderwijs en workshops ontwierpen zij projecten, waarmee kinderen en (jonge) mensen uitgedaagd worden om in een creatief proces te stappen. Deze kunstenaars dagen jou nu uit om in een creatief proces te stappen. Ook delen zij tips en tops over het smeden van nieuwe banden tussen kunst en onderwijs.
Voor wie is de deelsessie geschikt? alle bovenstaande categorieën
Titel: De Cultuurbegeleider: post-hbo opleiding voor ICC'ers
Werkvorm: Panelgesprek of debat
Thema: Kundig aan de slag
Sprekers: Sietske Dreschler (Plein C)
Omschrijving: Een belangrijke mijlpaal in de afgelopen CMK-periode is de post HBO Cultuurbegeleider. Deze is ontwikkeld door Plein C en Inholland Academy, vanuit CMK Noord-Holland, en is nu op vijf plekken in Nederland in het nascholingsaanbod van pabo's opgenomen. In de presentatie komen het ontwikkelen van leerlijnen, het coachen van collega's en ervaringen uit de praktijk uitgebreid aan bod.
Voor wie is de deelsessie geschikt? Leerkrachten en ICC'ers
Titel: GRONDSTOF 'Lessen en successen uit het CMK-veld'
Werkvorm: TEDtalk: Kijk eens wat er kan!
Thema: Kundig aan de slag
Sprekers: Marcelle Hilgers (IDKR8)
Omschrijving: Marcelle Hilgers van Idkr8 praat je bij over de praktijk van CMK in het veld. Ze deelt haar ervaringen en resultaten van en met de diverse doelgroepen: schoolteams, schoolleiders, besturen en cultuuraanbieders. Wie zijn de spelers in het culturele veld en in het onderwijs? Waarom willen zij bijdragen aan Cultuureducatie Met Kwaliteit? Wat laat de praktijk zien? Wat werkt en wat werkt niet? Deze interactieve Tedtalk levert je een overzicht van dit speelveld op en geeft je de GRONDSTOF voor de vervolstappen.
Voor wie is de deelsessie geschikt? onderwijs en cultuuraanbieders
Titel: Nieuwe aanwas voor het speciaal onderwijs
Werkvorm: Workshop
Thema: Kundig aan de slag
Sprekers: Trudie Verhoeff (Plein C / Stichting Tamino)
Tanja van Dijk (Stichting Tamino)
Omschrijving: Plein C en Stichting Tamino hebben de 'Nascholing Cultuurdocent Speciaal Onderwijs ontwikkeld'. De nascholing is voor ervaren kunstenaars/docenten die interesse hebben in het werken met kinderen uit het speciaal onderwijs. Aan bod komt onder meer kennis over leer- en gedragsproblematiek, docentvaardigheden, differentiëren en ontwerpen van lessen en een korte stage. Zestig cultuurdocenten hebben de nascholing inmiddels succesvol afgerond en velen werken inmiddels (structureel) samen met het speciaal onderwijs. In deze workshop krijgen deelnemers inzicht in wat er nodig is om te werken in het speciaal onderwijs, welke kennis zij nog nodig hebben en hoe de nascholing daarbij aansluit.
Voor wie is de deelsessie geschikt? Medewerkers culturele instellingen/cultuuraanbieders/makers
Titel: Wijzer met erfgoededucatie, in lokale netwerken.
Werkvorm: Workshop
Thema: Kundig aan de slag
Sprekers: Ingeborg Schuster (Erfgoed Brabant)
Jessie Burgmans (Museum Klok en Peel)
Omschrijving: In deze cursus werken leerkrachten PO en educatoren van erfgoedinstellingen lokaal samen zodat zij door de cursus een gezamenlijke taal gaan spreken die gaat leiden tot lokale erfgoedlessen. De deelnemers ervaren hoe betekenisgeving bij erfgoed tot stand komt.
Voor wie is de deelsessie geschikt? leerkrachten, icc-ers, educatoren, intermediairs
Titel: Mediaworkshop 'Achterwaarts Mars!' over zwaartekracht - wereldoriëntatie/media/theater
Werkvorm: Workshop
Thema: Kundig aan de slag
Sprekers: Kim Schonewille (Cultuurhelden)
Serge Hogenbirk (Cultuurhelden)
Omschrijving: Cultuurhelden creëert ruimte in het onderwijs voor kinderen om te ontdekken. Ervaar de werkwijze van Cultuurhelden tijdens deze theatrale mediaworkshop over het thema Zwaartekracht. Cultuurhelden onderscheidt zich door een multidisciplinaire vakoverstijgende aanpak en werkt met hele schoolteams om onderwijs binnen de hele school als creatief proces vorm te geven. We onderzoeken het begrip zwaartekracht, de eigenschappen en de bandbreedte van zwaartekracht en gaan ermee spelen. De vraag 'Hoe kun je de zwaartekracht op aarde manipuleren?' beantwoorden we aan de hand van fysieke oefeningen om zo te ontdekken wat zwaartekracht met ons lichaam en met objecten doet.
Voor wie is de deelsessie geschikt? Leerkrachten, ICC'ers, kunstdocenten, aanbieders, beleidsmakers
Titel: Werken met culturele competenties
Werkvorm: Workshop
Thema: Kundig aan de slag
Sprekers: Reineke de Vries (Cultuur Mij Oost, Arnhem)
Suzan Lutke (Cultuurmij Oost / LutkeLinkt)
Kim Harstra (Cultuurmij Oost)
Omschrijving: Steeds vaker willen scholen hun leerlingen niet alleen cognitieve vaardigheden meegeven, maar hen ook de kans bieden zich breder te ontwikkelen. Cultuuronderwijs gaat ook over persoonlijke ontwikkeling, creativiteitsontwikkeling en kritisch denken. Hoe kun je leerlingen verder helpen in hun ontwikkeling? Cultuurmij Oost ontwikkelde hiervoor C-zicht. In deze workshop ervaar je wat culturele competenties zijn. Je gaat zelf creëren, onderzoeken en reflecteren. We kijken terug op wat je hebt ervaren en bespreken wat werken met culturele competenties zou inhouden voor jou. Ook komt Robinson aan bod: een digitaal leerlingontwikkelsysteem waarmee je de ontwikkeling van leerlingen kunt volgen.
Voor wie is de deelsessie geschikt? Leerkrachten en ICC'ers
Titel: Coachen en trainen van leerkrachten: de Kunstcoach
Werkvorm: Workshop
Thema: Kundig aan de slag
Sprekers: Trudie Verhoeff (Trudie Verhoeff Training & Coaching)
Ellie van den Bomen (Plein C)
Omschrijving: Deze workshop is een introductie op de training 'Coachen en trainen van leerkrachten', die is ontwikkeld in de reeks Cultuurdocent Primair Onderwijs (CPO) trainingen van Plein C. In de training 'Coachen en trainen van leerkrachten' vind je een antwoord op de vraag hoe je als cultuurdocent zo optimaal mogelijk aansluit bij de kennis, vaardigheden en ervaring van de leerkracht. Tevens leer je hoe je de leerkracht kunt motiveren om meer te doen met jouw kunstlessen. In de workshop alvast een voorproefje om daarna meteen aan de slag te kunnen gaan.
Voor wie is de deelsessie geschikt? Medewerkers culturele instellingen/cultuuraanbieders/makers
Titel: Dialooggericht samenwerken? Hoe ziet dat eruit in de praktijk?
Werkvorm: Workshop
Thema: Kundig aan de slag
Sprekers: Margreet Rierink (Coaching Academy International)
Omschrijving: Sinds Cultuureduactie met Kwaliteit is geïntroduceerd heeft men de mond vol van coachen, dialooggericht werken en co-creatie. Maar hoe ziet dat er in de praktijk uit? Wat vraagt het van de betrokkenen? Wat is er zo 'anders' dan voorheen? Deze workshop gaat niet over definities, theorie, protocollen of modellen die je vast kunt leggen. Dit gaat over de vaardigheden en de attitude van de professional die deze grote woorden in praktijk moet zien te brengen.
Voor wie is de deelsessie geschikt? voor iedereen die belang hecht aan een dialooggerichte samenwerking tussen scholen en intermediairs, coaches en educatief medewerkers
Titel: Muziek scheppen biedt kansen
Werkvorm: Workshop
Thema: Kundig aan de slag
Sprekers: Renee Jonker (Stichting Venancio / Société Gavigniès)
Hanne van de Vrie (Société Gavigniès / puntComp programma)
Omschrijving: Muziek maken is een middel om jezelf uit te drukken en je leert om anderen te verstaan. Dat kan beter uitgewerkt worden in ons muziekonderwijs. Centra voor de kunsten en muziekscholen moeten zichzelf opnieuw uitvinden. Het scheppen van kansen voor docenten die dit proces moeten vormgeven, is een speerpunt in het puntComp ontwikkelprogramma dat met steun van het Fonds voor Cultuurparticipatie is uitgewerkt. Hoe leer je de docent die voor een groep staat om schepper te worden van een leerproces waarin luisteren naar elkaar en het vinden van je eigen muzikale stem centraal staan?
Voor wie is de deelsessie geschikt? elke deelnemer aan deze conferentie
Titel: Onderzoekers met fantasie gevraagd
Werkvorm: Workshop
Thema: Kundig aan de slag
Sprekers: Marieke Hunze (Lijm-lab)
Brenda Jonker (Lijm-Lab)
Omschrijving: Lijm-lab staat voor fantasievol onderzoek naar materialen en ideeën. We hebben voor beeldende vorming een manier van werken ontwikkeld waarmee elke leerkracht op elk niveau aan de slag kan. Uitgaand van het idee dat alle kinderen geboren onderzoekers zijn. Tijdens de workshop laten we de deelnemers ervaren wat een beeldend onderzoek inhoudt. Op basis daarvan bespreken we wat dat betekent voor de manier waarop je met de kinderen werkt aan beeldend onderzoek. De deelnemers gaan in kleine groepen aan de slag met verschillenden materialen rond een onderwerp. Lijm-lab maakt kunstprojecten op maat voor scholen en geeft coaching en teamtrainingen.
Voor wie is de deelsessie geschikt? Voor iedereen die met kinderen werkt, leiding geeft aan een school of kinderdagverblijf, beleid maakt
Titel: Muziekeducatie doen we samen,. Voorbeelden uit de onderwijspraktijk.
Werkvorm: TEDtalk: Kijk eens wat er kan!
Thema: Kundig aan de slag
Sprekers: Lili Schutte (Conservatorium van Amsterdam)
Caroline Offerhaus (Offerhaus Opmaat)
Omschrijving: Wie geeft muziekonderwijs ? De vakleerkracht of de groepsleerkracht? Of beiden in gezamenlijkheid? Tijdens het project 'Muziekeducatie doen we samen' is gebleken dat beide professionals veel van elkaar kunnen leren en dat co-teaching heel effectief is in de muziekles. In deze presentatie wordt 4CO-teaching toegelicht. Dit is een bijscholingsmodel voor groeps-en vakleerkrachten. Vanuit de verschillende rollen en gelijkwaardige inbreng van ieders expertise wordt gezamenlijk een muziekles vormgegeven, uitgevoerd en geëvalueerd. Aan de hand van beeldmateriaal uit de pilot illustreren we hoe 4CO-teaching werkt en wat het kan opleveren in het regulier en speciaal onderwijs.
Voor wie is de deelsessie geschikt? Leerkrachten en ICC'ers
Titel: Welke rol kunt u spelen bij het stimuleren van creatieve vermogens van kinderen?
Werkvorm: Workshop
Thema: Kundig aan de slag
Sprekers: Jos Bol (Kunst Centraal)
Els Firet (Basischool De Regenboog )
Omschrijving: Een teamtraining die leerkrachten een andere kijk geeft op hun rol bij het stimuleren van creatieve vermogens van kinderen op de basisschool. In de provincie Utrecht hebben alle 66 scholen, die deelnamen aan Cultuureducatie met Kwaliteit, de teamtraining creatief vermogen gevolgd. De deelnemers waren enthousiast. De training gaat in op vragen als: Wat is creativiteit?, Welke karaktereigenschappen horen bij creatieve personen?, Hoe werkt een creatief proces? In deze workshop kunt u aan de hand van ideeën van wetenschappers en filosofen, filmpjes over kunstenaars en kinderen en praktische oefeningen zelf ervaren hoe wij de leerkrachten meenamen.
Voor wie is de deelsessie geschikt? Leerkrachten en ICC'ers


Samen sterker

Titel: Cultuureducatie met kwaliteit én diversiteit!
Werkvorm: TEDtalk: Kijk eens wat er kan!
Thema: Samen sterker
Sprekers: Dominique van Egeraat (MOCCA Expertisecentrum Amsterdam)
Omschrijving: Amsterdam heeft een enorm cultureel aanbod en diversiteit in het onderwijs. Daarom moet je keuzes maken in cultuureducatie. Dominique van Egeraat vertelt in deze TedTalk welke uitdagingen ze tegenkwam in de klas en het schoolteam, welke theorieën een inspiratiebron zijn en hoe de LeerlijnenLabs van Mocca, vanuit de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit, bijdragen aan cultuureducatie. Tot voor kort werkte Dominique in het Amsterdamse basisonderwijs als leerkracht en ICC-er. Dominique is nu coördinator LeerlijnenLabs bij Mocca, het expertisecentrum voor cultuureducatie van Amsterdam. In juli heeft zij haar master kunsteducatie afgerond aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.
Voor wie is de deelsessie geschikt? Iedereen
Titel: Waar blijft mijn vak?!
Werkvorm: Panelgesprek of debat
Thema: Samen sterker
Sprekers: Edith Ploeg (Plein C)
Nog Onbekend (Plein C)
Omschrijving: Kunstvakdocenten en basisschoolleraren lijken andere belangen te hebben. Tegelijkertijd kunnen ze bij het samenwerken verzuchten: "Waar blijft mijn vak?!” Aan de hand van een aantal stellingen gaan we het bedebat aan. Stelling A: Vakoverstijgend werken verrijkt het vak van muziekleraar! Stelling B: Vakoverstijgend werken verarmt mijn vak! We moeten met zoveel rekening houden, dat het net lijkt alsof we nergens aan toe komen! Stelling C: Een goed voorbereide vakoverstijgende les verrijkt het leren! En Stelling D: Door alle kunstlessen en het vakoverstijgende werken, haal ik mijn leerdoelen niet. Geef mij maar gewoon goed voorbereide methodelessen!
Voor wie is de deelsessie geschikt? Medewerkers culturele instellingen/cultuuraanbieders/makers
Titel: Help, hoe sluit ik (beter) aan op onderwijs?
Werkvorm: Panelgesprek of debat
Thema: Samen sterker
Sprekers: Sietske Dreschler (Plein C)
Arja van Veldhuizen (Landschap Erfgoed Utrecht)
Ninke van der Heijden (Erfgoed Brabant)
Ben Bregman (Erfgoed Gelderland)
Caroline Matla (Landschap Erfgoed Utrecht)
Omschrijving: We gaan samen op zoek naar effectieve manieren om deskundigheid van educatief medewerkers/vrijwilligers te versterken. Hoe slagen zij erin om inhoudelijk dàt bij te dragen waar 'het onderwijs op zit te wachten'? Plein C werkt sinds een jaar met een Adviespool: een club leerkrachten die de cultuuraanbieders kan raadplegen. In Utrecht kunnen cultuuraanbieders intekenen op modules van het 'Utrechts College Cultuuronderwijs'. Ook in andere provincies is scholing georganiseerd. Onze ervaringen èn de vragen zijn de basis voor een brainstorm over manieren om deskundigheidsbevordering van cultuuraanbieders vorm te geven. En hoe prikkelen we hen om urgentie tot scholing te voelen?
Voor wie is de deelsessie geschikt? Intermediairs èn educatief medewerkers van culturele instellingen/cultuuraanbieders/makers
Titel: Er zit muziek in het Kristal.
Werkvorm: Workshop
Thema: Samen sterker
Sprekers: Truus Hermkens (CSO-De Zonnehoek en Het Kroonpad)
Job Kaihatu (Markant CKE)
Marcel Wentink (Stichting Kristal Samen Leven)
Omschrijving: Het Kristal in Apeldoorn is een multifunctioneel centrum waar mensen wonen, werken, naar school gaan en aan vrijetijdsbesteding doen. Hier is een prachtig muziekproject ontwikkeld. Wekelijks maken 100 kinderen met en zonder een beperking samen muziek, mede met de hulp van betrokken vrijwilligers. Ook dementerende ouderen doen volop mee. Door de inzet van speciale instrumenten (www.skoogmusic.com) kunnen kinderen, ongeacht hun beperking, ook volwaardig meedoen. Dit project is een voorbeeld van ontmoetingen en verbindingen tussen diverse doelgroepen. De intensieve samenwerking tussen scholen, zorg en het plaatselijk kunstbedrijf geeft een lerend netwerk met volop kansen.
Voor wie is de deelsessie geschikt? mensen vanuit zowel de Kunstcentra als mensen uit het onderwijs
Titel: Masterclass KIDD
Werkvorm: Workshop
Thema: Samen sterker
Sprekers: Jephta Hermelink (BonteHond )
Anne Wiersma (BonteHond )
Karin Cornelisse (Basisschool Het Avontuur)
Omschrijving: Welkom op een KIDD school uit Almere! Kruip in de huid van een leerling en volg een KIDD-les van Karin Cornelisse van basisschool het Avontuur. Ervaar hoe kunst en onderwijs samenwerken aan cultuureducatie met kwaliteit. Jeugdtheatergezelschap BonteHond heeft samen met leerkrachten en educatief medewerkers de KIDD- lesmethode ontwikkeld voor het Almeerse basisonderwijs. Leerkrachten geven digitale lessen, kunstenaars geven masterclasses en leerlingen werken zelfstandig aan hun portfolio. Ontdek net als kinderen uit Almere dat kunst onderdeel is van je leven, van de straat en de stad waar je woont. Kunst is dichterbij dan je denkt. www.kunstisdichterbijdanjedenkt.nl
Voor wie is de deelsessie geschikt? Medewerkers culturele instellingen/cultuuraanbieders/makers
Titel: Ben jij een co-creator? Over co-creatie tussen onderwijs en cultuur
Werkvorm: Workshop
Thema: Samen sterker
Sprekers: Renske Hoogervoerst (Plein C)
Vibeke Roeper (Plein C)
Omschrijving: Co-creatie is eigenlijk een huwelijk tussen onderwijs en cultuur, met de culturele ontwikkeling van de kinderen als gezamenlijke verantwoordelijkheid. Hoe werkt dat? In de Kenniskring Co-creatie (Noord-Holland) van het project 'Kennisdeling vanuit de praktijk' zochten we dat uit.
Magazine 'Prikkels Special Co-creatie' is uitgebracht om jou daarover te informeren. Er staan allerlei tips in over hoe je co-creatie kunt vormgeven. Daar kun je direct zelf mee aan de slag.
Ook ontwikkelden we een test, waarmee je onderzoekt hoe je het liefste met anderen samenwerkt. Die test gaan we doen! En de Prikkels Special krijg je na afloop mee!
Voor wie is de deelsessie geschikt? Zowel medewerkers uit het onderwijs, schoolleiders, leerkrachten ICCers als van culturele instellingen/aanbieders
Titel: Culturijtraject in de praktijk!
Werkvorm: Workshop
Thema: Samen sterker
Sprekers: David Vrasdonk (Basisschool De Zes Wielen Alkmaar)
Denise Kamp (Artiance Alkmaar)
Omschrijving: Een Culturijtraject is een vorm van co-creatie tussen leerkracht en cultuuraanbieder. De leerkracht kiest het onderwerp, het doel en stelt een vraag. De cultuuraanbieder geeft vorm aan de inhoud en uitvoering door middel van lessen of workshops. In ons voorbeeld was de vraag 'Hoe kunnen de leerlingen op onderzoekende wijze en vanuit beeldende vorming vorm geven aan het thema de Romeinen?' Een integratie van leerdoelen van zowel wereldoriëntatie als kunstvakken staat voorop. De deelnemers worden uitgedaagd met behulp van beeldend materiaal fysiek vorm te geven aan de gestelde vraag op een onderzoekende wijze. In samenspraak worden leerdoelen benoemd.
Voor wie is de deelsessie geschikt? Medewerkers culturele instellingen/cultuuraanbieders/makers
Titel: Het Mysterie van Stadshagen - verwondering in een Vinexwijk
Werkvorm: TEDtalk: Kijk eens wat er kan!
Thema: Samen sterker
Sprekers: Kirsten Bos (Geschiedenis Beleven)
Jolanda Versluis (Stadkamer)
Omschrijving: Als je opgroeit in een Vinexwijk die amper 20 jaar bestaat, lijkt het moeilijk om plekken te vinden die herinneren aan vroeger en die je verbinden met het wezen en de historie van de stad waar deze wijk toe behoort. Historisch Centrum Overijssel ontwikkelde een leerlijn die kinderen de ogen opent voor de culturele rijkdom van hun stad en die in hun eigen wijk te vinden is.
Voor wie is de deelsessie geschikt? leerkrachten/ICC-ers en cultuuraanbieders
Titel: Cultuureducatie kan niet buiten bestuurlijk draagvlak!
Werkvorm: Panelgesprek of debat
Thema: Samen sterker
Sprekers: Jos van Ruyven (Manifestgroep centra voor de kunsten)
Heleen Elbers (Cultuur Mij Oost, Arnhem)
Marijke Licher (Cultuurkust)
Ester van de Haar (De Gruitpoort)
Ton Bavink (LOGOS)
Omschrijving: Voorwaarde om cultuureducatie te verankeren in het onderwijs is dat bestuurders van onderwijs, cultuur en regionale overheid eensluidende afspraken maken. Dit gebeurt vaak in de Lokale Educatieve Agenda. Dit debat gaat over het organiseren van dat gesprek. 'Wat is de voorwaardenscheppende taak van de bestuurders?', 'Hoe kom je tot taakgerichte samenwerking in de driehoek?', 'Hoe stem je de verschillende referentiekaders op elkaar af?', 'Hoe kom je tot fundamentele integratie van onderwijs en cultuur en wat betekent dit voor de schoolpraktijk, de schoolleider en de gezamenlijke deskundigheid?'.
Voor wie is de deelsessie geschikt? Schoolbestuurders, beleidsmedewerkers én bestuurders van culturele instellingen
Titel: Tussen verkeerd verbonden en innig verenigd
Werkvorm: TEDtalk: Oeps!
Thema: Samen sterker
Sprekers: Nelly van der Geest (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht)
Omschrijving: Het buzzwoord van 2016 is verbinden. Daarmee gaat meteen ook de tegenkracht kriebelen: wat bedoelen we eigenlijk met verbinden? Binnen Creatief Vermogen Utrecht (CVU) werken we met een lerend netwerk van creatief partnerschappen tussen basisscholen en culturele instellingen. De HKU had als kennispartner de rol die verbinding te ondersteunen. Nelly van der Geest (HKU) heeft drie kantelpunten geïdentificeerd die een overgang markeren naar een nieuwe balans voor het collectief als geheel en voor de invulling van ieders rol daarin. De balans van geld naar leren, van jullie naar wij, van afwachten naar initiatief nemen. Dat ging niet altijd zonder wrijving.
Voor wie is de deelsessie geschikt? intermediairs/ beleidsmakers/ medewerkers culturele instellingen
Titel: Wat is het je waard? Hoe een lokaal erfgoedproject de provincie verovert.
Werkvorm: TEDtalk: Kijk eens wat er kan!
Thema: Samen sterker
Sprekers: Dorian Verkuijlen (Plein23)
Ingeborg Schuster (Erfgoed Brabant)
Omschrijving: Door erfgoedproject 'Wat is het je waard?' worden leerlingen zich bewust van eigen waarden en normen én die van anderen door zich in te leven in dilemma's uit WO II en nu. Het kan gaan over andere culturen, je blik verruimen en je mening verwoorden. Aanleiding was de 70-jarige herdenking van Operation Market Garden. Plein23, de Veghelse marktplaats voor cultuureducatie, werkte vanaf het begin samen met lokale culturele instellingen, verenigingen en onderwijs om tot dit resultaat te komen. Erfgoed Brabant adopteerde het project en rolt het nu uit binnen de provincie. Over hoe wij samen sterker werden!
Voor wie is de deelsessie geschikt? culturele instellingen, intermediairs, leerkrachten en icc-ers, schoolleiders, schoolbesturen
Titel: Klassetheater, in co-creatie naar een nieuwe vorm van cultuureducatie
Werkvorm: Workshop
Thema: Samen sterker
Sprekers: Thekla Wildekamp (Theatergroep Kwatta)
Niek Idelenburg (Holland Opera)
Simone Mager (Het Laagland)
Jan Baanstra (De Stilte)
David Griethuysen (Het Houten Huis)
Omschrijving: Twee jaar lang namen vijf vooraanstaande jeugdpodiumkunstgezelschappen hun educatieve beleid onder de loep en zochten naar meer verbinding met het onderwijs. Tijdens deze sessie krijgt u de kans om zelf te ervaren welke inzichten dit onderzoek heeft opgeleverd. Na een korte introductiefilm gaan we dieper in op de werkwijze, de ervaringen met en van het onderwijs en de producten die het heeft opgeleverd. Daarna gaat u zelf aan de slag met onder andere een workshop tafelmuziek, een workshop expertmeeting en een workshop reflectie.
Voor wie is de deelsessie geschikt? iedereen die binnen het basisonderwijs werkzaam is op het gebied van cultuureducatie. Zowel aanbieders als afnemers.
Titel: Creativiteit en cultureel erfgoed
Werkvorm: Workshop
Thema: Samen sterker
Sprekers: Dieuwertje de Nigtere (Erfgoed Brabant)
Nancy Swaanen (SNENS)
Omschrijving: Laat je verrassen en ervaar hoe je op een andere manier met erfgoed aan de slag kunt gaan in de les. Samen met SNENS heeft Erfgoed Brabant een cursus ontwikkeld, waarin leerkrachten werken met het erfgoed uit hun eigen omgeving, de lesmethode en vooral met creativiteit.
Voor wie is de deelsessie geschikt? Leerkrachten, icc'ers, intermediairs, medewerkers van culturele instellingen
Titel: Co-creëren: hoe onderwijs en museum elkaar inspireren.
Werkvorm: Workshop
Thema: Samen sterker
Sprekers: Sigrid Noordijk (Centraal Museum)
Majorie Boon (Agatha Snellenschool Utrecht)
Omschrijving: Dat samenwerking tussen school en museum niet alleen leidt tot een leerlijn creatief vermogen is te zien in 'De wereld van Utrecht' in het Centraal Museum Utrecht. De publieksbegeleiding voor deze tentoonstelling is, net als de leerlijn, ontwikkeld vanuit het idee dat mensen denken vanuit verschillende strategieën. Gebasseerd op de meervoudige intelligentie theorie van Howard Gardner. De kennis die door het museum is opgedaan bij het ontwikkelen van die leerlijn werd gebruikt als basis voor de publieksbegeleiding. In de workshop ga je aan de slag met het maken van (les)materiaal op basis van de collectie met de theorie als uitgangspunt.
Voor wie is de deelsessie geschikt? iedereen
Titel: Kom uit je ivoren toren. Stappen in een proces van wederzijds(e) begrip(vorming)
Werkvorm: TEDtalk: Kijk eens wat er kan!
Thema: Samen sterker
Sprekers: Luydgarde Rijnen (De Stilte)
Erica van de Kerkhof (Theater Artemis)
Omschrijving: Een aantal scholen is een langdurige samenwerking aangegaan met twee professionele gezelschappen uit Brabant: Dansgezelschap de Stilte en Theater Artemis. Je hoort en ziet hoe de gezelschappen de dialoog voeren met het onderwijs.
Voor wie is de deelsessie geschikt? Leerkrachten en ICC'ers
Titel: De uit balans gevlogen co-creatie
Werkvorm: TEDtalk: Oeps!
Thema: Samen sterker
Sprekers: Remko Willems (FleCk)
Omschrijving: In De Culturele Haven, CmK Flevoland, hebben de afgelopen periode Nieuw Land, BonteHond, KAF, Kubus en FleCk in co-creatie met het onderwijs een leerlijn cultuuronderwijs ontwikkeld van Flevolandse bodem. Inmiddels is de projectweek een zeer succesvol onderdeel in deze leerlijn. Maar in de zoektocht naar de ultieme projectweek hebben we een pilot gedraaid, waarbij de culturele instellingen met meer dan 50 leerkrachten zich iets teveel verloren in de hoge idealen van de co-creatie... De projectleider van destijds doet verslag.
Voor wie is de deelsessie geschikt? zowel onderwijs als cultuuraanbieders als beleidsmakers
Titel: 'Natuurlijk......Kunst!' Geïntegreerde natuur- en kunsteducatie voor het primair onderwijs
Werkvorm: Workshop
Thema: Samen sterker
Sprekers: Jo Willems (Kaleidoscoop / Toon je Talent)
Omschrijving: Natuurlijk…..Kunst!' daagt kinderen uit al hun talenten in te zetten rondom een actueel en complex vraagstuk uit de 'echte' wereld. Ze maken daarbij een combinatie tussen natuur- en kunsteducatie. In deze workshop ga je zelf op een kunstzinnige wijze vormgeven aan een groen project. Actuele thema's zoals duurzaamheid, waterbeheer en natuurbeleving worden gebruikt als inspiratie voor de kunst. Natuur- en kunsteducatie kunnen hierbij van elkaar leren. We doen dit volgens de bouwstenen van 'High Impact Learning' (Dochy, 2015). Een methode om kunsteducatie te integreren met andere domeinen.
Voor wie is de deelsessie geschikt? Leerkrachten en ICC'ers
Titel: TROEP
Werkvorm: TEDtalk: Kijk eens wat er kan!
Thema: Samen sterker
Sprekers: Neel Brans (Dansnest)
Omschrijving: Troep is een danseducatie-project, waarin het probleem van zwerfafval centraal staat. Leerlingen uit het PO en VO worden door verschillende culturele activiteiten met elkaar in contact gebracht en verbonden. Ze zijn deelnemer, maker, publiek en workshopgever. Het project wordt gedragen door verschillende samenwerkingspartners; dansgezelschap(pen), scholen (leerlingen, docenten, directie en ouders), de bewoners in de omgeving van de school, gemeente, intermediairs en lokale milieu instantie(s). In deze TedTalk krijg je inzicht in hoe je vanuit een bestaand maatschappelijk probleem een breed gedragen kunsteducatie project kunt opzetten.
Voor wie is de deelsessie geschikt? PO, VO en SO


Meer weten, beter doen

Titel: Vuur in mijn les, het onderzoek.
Werkvorm: TEDtalk: Kijk eens wat er kan!
Thema: Meer weten, beter doen
Sprekers: Anne Graswinckel (Keunstwurk)
Omschrijving: “Play is the highest form of research”, zei Albert Einstein. Binnen de vijf inspiratieprojecten van CMK Friesland onderzochten leerkrachten hoe ze hun eigen (leer)kracht konden inzetten binnen de kunstdisciplines muziek, dans, beeldend, drama en erfgoed. De projecten ontwikkelden een eigen praktische en inspirerende methodiek. Na drie jaar doorontwikkelen is de balans opgemaakt. Astrid Rass en Fianne Konings deden onderzoek naar de succesfactoren en de leereffecten bij de deelnemers. Een vurig betoog en aanbevelingen voor inspiratie en eigenaarschap van de leerkracht. Deze TedTalk sluit aan bij de workshop Vuur in in mijn les, de praktijk.
Voor wie is de deelsessie geschikt? Medewerkers culturele instellingen/cultuuraanbieders/makers
Titel: Geef verdieping aan cultuureducatie met de vermogenswaaier
Werkvorm: Workshop
Thema: Meer weten, beter doen
Sprekers: Femke van de Wiel (Cultuurwinkel Breda)
Lizet van Beek (Stichting Nieuwe Veste)
Simone Dresens (Cultuurwinkel Breda / LaBatave)
Omschrijving: Werken met de vier culturele vermogens geeft verdieping aan cultuureducatie. Door deze verdieping wordt het ook mogelijk verbindingen te maken met andere leergebieden, de reguliere vakken op school en de belevingswereld van de kinderen . Maar wat zijn die vermogens precies en hoe werk je er mee? Hoe kun je zelf die verdieping aanbrengen in de activiteiten die je op gebied van cultuureducatie onderneemt met je klas? Deze teamtraining geeft je inzicht in deze vermogens en biedt praktische en handzame tools om zelf aan de slag te gaan.
Voor wie is de deelsessie geschikt? Leerkrachten en ICC'ers
Titel: Cultureel Zelfportret: de leerling aan zet
Werkvorm: TEDtalk: Kijk eens wat er kan!
Thema: Meer weten, beter doen
Sprekers: Renske van Dillen (Kunstbalie)
Monique Koolen (Kunstbalie)
Omschrijving: Binnen De Cultuur Loper is de afgelopen jaren gewerkt aan de ontwikkeling van het Cultureel Zelfportret: een digitale ruimte waarin leerlingen hun eigen culturele ontwikkeling kunnen tonen en waar de doelen van de school zichtbaar worden in activiteiten.
Het Cultureel Zelfportret biedt de leerkracht handvatten tot het voeren van reflectiegesprekken en het begeleiden van culturele leervragen van leerlingen. Tegelijkertijd ontwikkelen leerlingen vaardigheden om onderling in gesprek te gaan over hun ontwikkeling. De culturele ambities van de school (gebaseerd op de culturele competenties en domeinen van cultuureducatie) worden zichtbaar vertaald naar en gekoppeld aan de doelen die de leerling zichzelf stelt.
Voor wie is de deelsessie geschikt? leerkrachten, ICCers, schoolleiders, intermediairs, medewerkers culturele instellingen
Titel: Portfolio als instrument om ontwikkeling in beeld te brengen
Werkvorm: TEDtalk: Kijk eens wat er kan!
Thema: Meer weten, beter doen
Sprekers: Daniëlle Bijsmans (FleCk)
Omschrijving: De TedTalk start met een film over een basisschool die met portfolio in het cultuuronderwijs werkt. We ontdekten dat scholen, naast de bekende vormen van portfolio, nog een belangrijke nieuwe waarde toekennen aan het portfolio! We deden deze ontdekking in de Kenniskring Midden Nederland, die onderdeel was van het project 'Kennisdeling vanuit de praktijk'. De waarde blijkt heel toekomstgericht! Welke waarde het is, krijg je te horen. Ook presenteren we een rapport met daarin de resultaten van onze zoektocht. Het rapport kun je na afloop meenemen.
Voor wie is de deelsessie geschikt? Leerkrachten en ICC'ers
Titel: Deelnemen aan De Cultuur Loper? Waarom zouden we dat doen?
Werkvorm: Workshop
Thema: Meer weten, beter doen
Sprekers: Ria Timmermans (KPC Groep)
Omschrijving: Leuk! Deelnemen aan De Cultuur Loper. Maar deelname is ook een investering. Je mag verwachten dat het meer oplevert dan alleen 'leuk'. In Brabant wordt (met uitzondering van de 5 grote steden) gewerkt met De Cultuur Loper (DCL). De afgelopen jaren zijn drie evaluaties uitgevoerd om de effecten in kaart te brengen. In een daarvan zijn de resultaten van de Provinciale Monitor Cultuureducatie vergeleken voor scholen die wel en niet deelnemen aan DCL. Kijk tijdens deze workshop met ons mee. Welke resultaten zijn zichtbaar? Ga zelf aan de slag met wat het zegt over het rendement van deelname aan DCL.
Voor wie is de deelsessie geschikt? beleidsmakers, schoolbesturen, gemeenten, provincies en schooldirecties
Titel: Een digitaal kunst-en cultuurportfolio voor ieder kind
Werkvorm: TEDtalk: Kijk eens wat er kan!
Thema: Meer weten, beter doen
Sprekers: Judith Mulder (Kunstkade Leeuwarden)
Dieneke Zwiers (Kunstkade Leeuwarden)
Omschrijving: Kunstkade Leeuwarden heeft - samen met basisscholen en culturele instellingen - een digitaal portfolio ontwikkeld dat ieder kind op de basisschool kan gebruiken. Het is een open instrument, van het kind, niet beoordelend maar ontwikkeling volgend en bovendien heel goed in te passen in elk soort onderwijs. Veertig scholen in het land werken al met dit portfolio. In de TEDtalk delen we onze ervaringen aan de hand van inspirerende voorbeelden en verhalen van scholen. Meer informatie op www.schoolfolio.nl of mail naar Judith@schoolfolio.nl.
Voor wie is de deelsessie geschikt? Scholen EN Culturele instellingen


Ander thema

Titel: Digitale leerlijn 'Reizen in de Tijd': de school kiest
Werkvorm: Panelgesprek of debat
Thema: Reizen in de Tijd raakt aan alle genoemde thema's door de breedte van de leerlijn.
Sprekers: Ben Bregman (Erfgoed Gelderland)
Han van Schaik (Schoolbestuur Fluvium)
Alexandra Van Steen (Flipje & Streekmuseum Tiel)
Jan David Viegen (Prins Willem Alexandersschool Tiel)
Omschrijving: De leerlijn www.reizenindetijd.nl bevat allerlei activiteiten die gaan over jou en de plek waar jij leeft. In deze leerlijn kiest de school voor het complete pakket voor groep 1 t/m 8 of alleen de krenten uit de pap. Maar hoe verbind en borg je de cultuureducatie op jouw school? Reizen in de Tijd verbindt in grote delen van Gelderland tientallen scholen en culturele aanbieders met elkaar. Welke keuzes maken scholen? Wanneer werkt het? Wat is cruciaal voor succes? En wat is de rol van leerkrachten, educatiemedewerkers en directie? Hierover voeren we graag de dialoog.
Voor wie is de deelsessie geschikt? Al deze doelgroepen. Een ieder heeft zijn/haar eigen rol hierin.
Titel: Kettingreacties: mét kinderen in het nu op weg naar de verwachte toekomst
Werkvorm: TEDtalk: Kijk eens wat er kan!
Thema: Combinatie van Kundig aan de slag en Samen sterker
Sprekers: Resy van Leeuwen (Stichting Kindante)
Omschrijving: In de film Kettingreacties 'Der Lauf der Dinge', gemaakt op Kindante school de Kingbeek, is de verbinding tussen Wetenschap & Techniek, Cultuureducatie en de onderwijsmethode Alles-in-1 zichtbaar gemaakt. De blik in de ogen van de kinderen zegt alles! Daar waar het lijkt alsof er een wereld van verschil is tussen Curriculum, Cultuur én Wetenschap & Techniek ervaar je in deze Tedtalk de kracht van de verbinding. Je ziet, hoort en ervaart de betekenisvolle betrokkenheid van kinderen. Vaardigheden en competenties voor het leren en leven in een snel ontwikkelende maatschappij op weg naar een verwachte toekomst.
Voor wie is de deelsessie geschikt? deze TEDtalk is iedereen die genoemd wordt geschikt!
Titel: Terugblik en vooruitblik Programma Cultuureducatie met Kwaliteit door OCW, LKCA en het Fonds voor Cultuurparticipatie
Werkvorm: Panelgesprek of debat
Thema: Terugblik en vooruitblik Programma Cultuureducatie met Kwaliteit
Sprekers: Camiel Vingerhoets (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
Ronald Kox (LKCA - kennisinstituut cultuureducatie & amateurkunst)
Josien Paulides (Fonds voor Cultuurparticipatie)
Omschrijving: Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) en het Fonds voor Cultuurparticipatie werken samen in het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. In deze sessie wordt gezamenlijk teruggeblikt op het programma Cultuureducatie met Kwaliteit in de periode 2013-2016. Wat is de stand van zaken nu? Wat is er bereikt? Daarnaast wordt vooruit gekeken. Wat gaat er in de periode 2017-2020 gebeuren? Wat is de landelijke agenda en wat zou u graag daarvoor willen inbrengen? Kom en discussieer mee!
Voor wie is de deelsessie geschikt? alle bovengenoemde groepen.
Titel: Wat weet je van de vogel als je zijn zingen niet verstaat? (Willem Hussem)
Werkvorm: Panelgesprek of debat
Thema: Kennisdeling
Sprekers: Jos van Ruyven (Project Kennisdeling vanuit de Praktijk)
Gerdie Klaassen (Project Kennisdeling vanuit de Praktijk)
Nikki Hooijerink (Project Kennisdeling vanuit de Praktijk)
Annemarie van der Reijden (Akte 2 )
Renée Waale (Interim Manager en Mediator in culturele sector)
Anna van der Groot (Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam)
Omschrijving: Kennisdeling is een opdracht in de komende periode van Cultuureducatie met Kwaliteit. Zeven kenniskringen, verspreid over het land, deden de afgelopen twee jaar ervaring op onder de titel: 'Kennisdeling vanuit de Praktijk'. We maakten gebruik van een succesvolle methode die leidde tot wederzijdse kennisdeling en een gezamenlijk resultaat. Daardoor hebben we geleerd hoe je deelnemers uit onderwijs en cultuur op fundamentele wijze met elkaar in gesprek brengt. De uitkomsten zijn getoetst aan de dagelijkse praktijk. In deze sessie delen we de succesfactoren en geven we handvatten ter inspiratie voor de komende jaren.
Voor wie is de deelsessie geschikt? Penvoerders en projectleiders van lokale en regionale CmK-projecten
Titel: Waarom is kijken naar kunst belangrijk voor leerlingen op de basisschool?
Werkvorm: TEDtalk: Kijk eens wat er kan!
Thema: receptieve kunsteducaie
Sprekers: Edith Janssen (Kunstgebouw)
Omschrijving: In de provincie Zuid-Holland doen 63.000 leerlingen op ruim 300 basisscholen mee met het programma Kijk|Kunst van Kunstgebouw. Het programma loopt al geruime tijd en scholen zijn erg tevreden. Maar wat draagt het bij aan de ontwikkeling van hun leerlingen? Wat is de rol van de leerkracht en de kunstprofessional? Edith Janssen, teamleider bij Kunstgebouw, onderzocht deze vragen in het kader van de leergang Cultuuronderwijs aan de Rijksuniversiteit Groningen. In deze TEDTalk deelt ze haar bevindingen. Ook geeft ze handvatten voor een visie op cultuuronderwijs en aanknopingspunten om cultuuronderwijs vorm te geven.
Voor wie is de deelsessie geschikt? Leerkrachten en ICC'ers
Titel: Kunst raakt! En dan...
Werkvorm: TEDtalk: Kijk eens wat er kan!
Thema: Mix van alle thema's
Sprekers: Janneke Hagenaar (Bureau Hagenaar )
Olga van Miert (Kindcentrum De Ontdekking)
Patrice Matthee (Patrice Matthee Cultuuradvies & Training)
Omschrijving: Wanneer had jij voor het laatst zo'n moment van BAM! Dat komt binnen… Welke kunst raakt jou? En welke kunst raakt kinderen? Met een team leerkrachten en pedagogisch medewerkers onderzochten we deze momenten die raken. In deze TEDtalk delen we de resultaten van onze zoektocht. En we gaan een stap verder: hoe zorg je er als leraar of pedagogisch medewerker voor dat een kunstervaring bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind? We laten je onze methodiek ervaren, want wij geloven dat kunst raakt en kinderen tot veelzijdige volwassenen doet groeien.
Voor wie is de deelsessie geschikt? alle deelnemers als in het rijtje genoemd
Titel: Dit is geen Toolbox voor co-creatie
Werkvorm: TEDtalk: Oeps!
Thema:
Sprekers: Iris Hermens (LOLmakers)
Janneke van Summeren (Kunst & Co )
Omschrijving: Stichting C ging de uitdaging aan om naast het standaard aanbod van cultuureducatie ook aanbod op maat te ontwikkelen in co-creatie met scholen die daar behoefte aan hebben. De meest ultieme vorm van klantparticipatie? En heeft deze transitie gevolgen voor de samenwerking, organisatiestructuur en de opbrengsten? We delen onze Oeps-ervaringen die wij tijdens dit transitieproces opdeden. Maar ook onze good practice. In een 'College Tour' talkshow kun je ons alle vragen stelllen. Kom met ons leren, celebrate (y)our faillures!
Voor wie is de deelsessie geschikt? Medewerkers culturele instellingen/cultuuraanbieders/makers


Demonstraties

Titel: Dot, 3e boom rechts!
Werkvorm: Demonstratie
Thema: Onderwijs in beweging
Sprekers: Linda Rosink (Stichting Kopa)
Manja Eland (Stichting Kopa)
Omschrijving: In kunsteducatie wordt steeds vaker vraaggestuurd gewerkt. Culturele instellingen spelen in op de situatie op school en maken maatwerk projecten. Maar wat wil je als school bereiken? Waarom geef je kunst mee aan kinderen? Beoordeel of volg je de kunstzinnige uitingen? In deze demonstratie stellen we je voor aan Dot. Met deze toolbox werk je aan aan een breedgedragen visie en een plan van aanpak met het team. Wat 'Dot, 3e boom rechts!' onderscheidt, is dat je zonder voorkennis meteen aan de slag kan. Ervaring leert dat de toolbox enthousiasmeert en ruimte biedt om te denken in mogelijkheden.
Voor wie is de deelsessie geschikt? Iedereen die een visie op kunst en cultuureducatie wil ontwikkelen voor je organisatie of school.
Titel: De school aan het stuur
Werkvorm: Demonstratie
Thema: Onderwijs in beweging
Sprekers: Linda de Roos (Kunst Centraal)
Mirjam de Heer (Kunst Centraal)
Omschrijving: Wat hebben scholen en culturele instellingen in de provincie Utrecht tijdens hun reis door vier jaar Cultuureducatie met Kwaliteit meegemaakt? Lees over hun waterwoorden en broodjes bonbon. Kijk naar filmfragmenten 'Bekijk de zachte atlassen' en maak vervolgens zelf een zachte atlas van je eigen gemeente. Ontdek hoe creatief je zelf bent. Doe de Filiaal intelligentietest en zie of je meer een natuurtype of een techneut bent. Laat het lot je talent bepalen en snuffel door de good practices van scholen die vakken met elkaar verbinden.
Voor wie is de deelsessie geschikt? Alle aanwezigen
Titel: Toon je Talent
Werkvorm: Demonstratie
Thema: Onderwijs in beweging
Sprekers: Olivia van de Koppel (Toon je Talent)
Jaap van Royen (Tout Maastricht)
Hellen Hurkens (Kumulus, Kaleidoscoop)
Cristel Reneman (Vertelhuis RacconTella)
Omschrijving: In een installatie van de Jan van Eyck Academie (Rita Hoofwijk) nemen docenten van het Maastrichtse programma 'Toon je Talent' je mee in een proces dat vorm krijgt op basis van de persoonlijke sfeer die tussen docent en 'cursist' ontstaat. De docent (her)ontdekt het talent, of het element (Ken Robinson) en gaat kort maar diep in op persoonlijke voorkeuren en ontwikkeling. Hiermee laten we in het klein zien waar we met onze kinderen jaren over doen: individuele begeleiding en intensivering van hun 'culturele carrière' op basis van het eigen talent, dat wakker gekust wordt in de eerste cruciale zintuiglijke jaren.
Voor wie is de deelsessie geschikt? Voor alle bezoekers en deelnemers aan het congres
Titel: De leerkracht in zijn eigen kracht!
Werkvorm: Demonstratie
Thema: Kundig aan de slag
Sprekers: Vashti de Caluwé (ZangExpress)
Melissa 't Hart ()
Omschrijving: Cultuureducatie in het basisonderwijs begint bij de gewone leerkracht. Zij zijn de schakel en maken voor ieder kind het verschil tussen wel of geen kennismaking met - in ons geval - de ervaring van muziek maken. Van 'in je hoofd' naar 'in je lijf'. En ziel. Hoe breng je muziek via de leerkracht blijvend naar het hart van elke school en elk kind? Wat hebben leerkrachten nodig om dit zelf met plezier te kunnen doen? Welke partners kunnen daarbij helpen? In deze workshop delen we wat zeven jaar ervaring en bijzondere ontmoetingen ons hebben geleerd en opgeleverd.
Voor wie is de deelsessie geschikt? Alle genoemde categoriën
Titel: Ervaar De Cultuur Loper!
Werkvorm: Demonstratie
Thema: Kundig aan de slag
Sprekers: Bram Relouw (Kunstbalie)
Olivier de Jong (Kunstbalie)
Harm Hofmans (Kunstbalie)
Esther Leenders (Kunstbalie)
Marlon van Casteren (Kunstbalie)
Ingrid Ruijgh (Kunstbalie)
Annemiek Tekstra-Berendsen (Kunstbalie)
Omschrijving: Je kunt het best ontdekken wat De Cultuur Loper is door het zelf te ervaren. De acht stappen van De Cultuur Loper hebben we vertaald naar een uitdagend parcours voor iedere conferentiebezoeker. Doorloop het traject en word je (meer) bewust van jouw aandeel in de culturele ontwikkeling van kinderen. Coaches van De Cultuur Loper begeleiden je tijdens deze boswandeling vol reflectie.
Voor wie is de deelsessie geschikt? alle deelnemers aan de conferentie
Titel: Co-creëren, zo kan het!
Werkvorm: Demonstratie
Thema: Kundig aan de slag
Sprekers: Geertje de Weerdt (Stichting Cultuurpad / SIEN)
Omschrijving: Binnen het programma Cultuureducatie Met Kwaliteit hebben wij ons de afgelopen vier jaar veel beziggehouden met co-creëren, want daar valt of staat een goede samenwerking mee! Omdat het in de praktijk toch lastig bleek, hebben we een toolkit ontwikkelt die creatieve experts als handleiding kunnen inzetten. Deze willen we met iedereen delen. Hij kan namelijk van grote waarde zijn, ook de komende vier jaar. Wil je weten hoe de vraag van de school stap voor stap beantwoord kan worden? Wij geven je praktische en inhoudelijke tips om direct mee aan de slag te gaan.
Voor wie is de deelsessie geschikt? Medewerkers culturele instellingen/cultuuraanbieders/makers
Titel: Abel - op avontuur met cultuur
Werkvorm: Demonstratie
Thema: Samen sterker
Sprekers: Susanne Scholtissen-Brekelmans (SCHUNCK*)
Raphaël Coenen (SCHUNCK*)
Omschrijving: Abel is een samenwerking tussen het onderwijs en de drie grote culturele instellingen in Heerlen. In Abel wordt vertrokken vanuit gezamenlijke inhoudelijke kaders en niet vanuit de discipline(s). Het is een aanjager, katalysator, om scholen en het culturele veld in beweging te krijgen en biedt een doorlopende lijn van twee activiteiten per leerjaar aan. Iedere activiteit bestaat uit vier lesmomenten. Twee lessen worden door de groepsleerkracht verzorgd en twee lessen worden samen met de betrokken instelling gegeven. Wilt u weten hoe dit in de praktijk achter en voor de schermen werkt? Kom dan langs en ga mee op reis.
Voor wie is de deelsessie geschikt? Medewerkers culturele instellingen/cultuuraanbieders/makers
Titel: Een hele Kunst
Werkvorm: Demonstratie
Thema: Samen sterker
Sprekers: Ellen Löwik (Kunst Centraal)
Monica Kalbvleesch (Kunstencentrum & Theater Idea)
Omschrijving: Hoe kun je als lokale culturele instelling de kwaliteit van cultuureducatie op alle scholen in je gemeente op een hoger plan tillen? Een oplossing: een collectief verdiepingsprogramma! Idea uit Soest neemt u mee. Hoe ontwikkelden zij hun programma en wat heeft het hen gebracht? Hoe maakten zij van de doelen van de regeling, de wensen van de scholen, de ideeën van de gemeente, de bestaande cultuur educatieve activiteiten en hun eigen kwaliteiten een kloppend geheel? Een hele Kunst.
Voor wie is de deelsessie geschikt? Medewerkers culturele instellingen/cultuuraanbieders/makers
Titel: Klassetheater; de producten.
Werkvorm: Demonstratie
Thema: Samen sterker
Sprekers: Gerda van de Kamp (Theatergroep Kwatta)
Anne Marie Kremer (CultuurOntwerp)
Mirjam Stam (Het Laagland)
Karlijn Benthem (Het Houten Huis)
Marinka Korff (De Stilte)
Omschrijving: Het Laagland, Holland Opera, de Stilte, Het Houten Huis en Kwatta hebben een traject met elkaar gevolgd waarin zij op zoek zijn gegaan naar nieuwe vormen van cultuureducatie die beter aansluiten op de vragen van het onderwijs. Binnen dit traject zijn een aantal producten ontwikkeld, zoals Het Houten Huis, de Tafelmuziek en Expeditie Laagland, thema-avonden voor docenten en een ouderbetrokkenheidtoolkit. Op het kennisplein zijn deze producten te zien en kunt u vragen stellen aan de makers.
Voor wie is de deelsessie geschikt? iedereen die binnen het basisonderwijs werkzaam is op het gebied van cultuureducatie. Zowel aanbieders als afnemers.
Titel: Verbeeldend verbonden
Werkvorm: Demonstratie
Thema: Inspirerend kunstonderwijs uit onverwachte hoek
Sprekers: Saida Franken (Salaam-Art)
Fatima Spalburg (Salaam-Art)
Nora Naber (Salaam-Art)
Sarah van der Hoeven (Salaam-Art)
Omschrijving: Salaam Art presenteert verschillende methodes en projecten op het gebied van kunst-en cultuureducatie, waar vele basisscholen, instituten en één Hogeschool mee werken. Salaam Art zorgt voor eenvoudige handreikingen op het gebied van algemene beeldende vorming en verbindt kunst en cultuur met de sociale vaardigheden. Ze laten zich daarbij inspireren door de islamitische identiteit. Beperkingen worden mogelijkheden, waardoor het zelfvertrouwen, de kunde en het plezier van leerlingen en leerkrachten toenemen. Voor meer informatie: www.salaam-art.nl.
Voor wie is de deelsessie geschikt? Leerkrachten en ICC'ers


Werkvormen

TEDTalk: Oeps!

Duur: 20 minuten

CmK-collega's delen hun meest succesvolle mislukkingen. Van welke fouten hebben zij veel geleerd? Wat hebben zij moeten overwinnen om te komen waar ze nu zijn? 

TEDTalk: Kijk eens wat er kan!
Duur: 20 minuten

Laat u inspireren door een korte en bondige presentatie.

Demonstratie
Duur: doorlopend

Ervaar zelf een aanpak, methode, leerlijn of tool van een CMK-collega. Demonstraties zijn doorlopend beschikbaar op het Netwerkplein. 

Workshop
Duur: 45 minuten

Ervaar resultaten of werkwijzes op een interactieve manier. U gaat (een deel van de workshop) zelfstandig of in groepen aan de slag.  

Panelgesprek of debat
Duur: 45 minuten

Verdieping, gesprek en vakinhoudelijke kennisdeling: in deze werkvorm wordt een discussie gevoerd aan de hand van stellingen of vragen.