Conferentie Cultuureducatie met Kwaliteit | 8 december 2016 | 1931 Congrescentrum Brabanthallen | Den Bosch

Kinderen die met plezier hun verbeeldingskracht ontwikkelen. Leerkrachten die weer zingen met hun kinderen. Ouders die onontdekte talenten bij hun kinderen zien. Scholen en culturele instellingen die elkaars wereld zijn binnengetreden. Maar vooral heel veel kinderen die structureel cultuuronderwijs krijgen van groep 1 t/m 8. De afgelopen vier jaar is in het hele land door vele partners samen gewerkt aan beter cultuuronderwijs. Met resultaat! 

Wilt u uw resultaten delen tijdens de conferentie Cultuureducatie met Kwaliteit? Klik dan hier!

Scholen en culturele instellingen hebben een beweging in gang gezet die niet meer weg te denken is uit het cultuuronderwijs. Tijdens deze conferentie zetten we de beweging even stil om elkaar met trots te laten ervaren wat er de afgelopen jaren aan resultaat geboekt is. Om hierna geïnspireerd en vol motivatie aan de slag te gaan met nog eens vier jaar Cultuureducatie met Kwaliteit! 

Op donderdag 8 december 2016 vieren we de resultaten van vier jaar Cultuureducatie met Kwaliteit in. Bent u er ook bij?

Toon uw resultaat!

Het Fonds voor Cultuurparticipatie en Kunstbalie nodigen scholen, culturele instellingen en beleidsmakers uit om zélf een deelsessie in te vullen tijdens de conferentie! Laat anderen uw lesmethode ervaren in een workshop. Presenteer uw resultaten in een korte pitch. Of misschien wilt u ervaringen delen en organiseert u daarom een panelgesprek.

Kies een passende werkvorm en zorg voor een origineel plan. Wellicht wordt uw voorstel geselecteerd en krijgt u de kans om uw deelsessie uit te voeren.

Dien uw voorstel uiterlijk 30 september 2016 hier in.